Sunday, 11 March 2012

Kerjaya Juruterbang


KERJAYA SEBAGAI JURUTERBANG

<!--[if !supportLists]-->1.0              <!--[endif]-->Pengenalan

Industri penerbangan adalah satu industri yang unik dan berdaya maju untuk mendatangkan pulangan kepada negara. Ia juga suatu industri yang strategik dan sensitif kepada isu-isu keselamatan dan kesejahteraan, samada kepada penumpang, pengguna perkhidmatannya, mahupun keselamatan negara amnya. Oleh kerana itu, industri ini dikawal-selia oleh pelbagai peraturan, perundangan dan garis panduan yang ketat, yang sebahagian besarnya perlu diselaraskan dengan keperluan piawaian industri penerbangan antarabangsa. Dengan demikian, tenaga kerja yang terlibat d idalam industri ini, samada juruterbang, jurutera kapal terbang, mekanik mahupun pengawal trafik udara, perlu dilatih dan mendapat kelulusan, sijil serta lesen yang khusus, yang juga diiktiraf secara global.

            Industri penerbangan adalah satu industri yang profesional. Profesional dengan ertikata ianya dikawal-selia secara kendiri (self-regulatory) oleh industri tersebut melalui badan kawalan yang diiktiraf. Badan ini berperanan menetapkan piawaian dan peraturan industri, memperkenalkan dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan penerbangan, mengawal kualiti perkhidmatan penerbangan, dan juga mengeluarkan lesen dan sijil kepada mereka yang ingin berkhidmat di dalam industri penerbangan. Bagi industri penerbangan, badan kawal-selia yang dimaksudkan adalah Jabatan Penerbangan Awam (JPA atau DCA). DCA adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan yang berperanan menggubal, memperkenal, melaksana dan menguatkuasakan segala perundangan, peraturan dan garis panduan berkaitan  industri penerbangan di negara ini. Semua peraturan, perundangan dan garis panduan ini pula perlulah dipastikan selaras dan menepati piawaian dan kehendak industri antarabangsa agar perkhidmatan penerbangan di Malaysia diiktiraf secara global.

            Berdasarkan faktor sejarah, Malaysia lebih banyak dipengaruhi oleh undang-undang penerbangan British, yang dikendalikan oleh CAA (Civil Aviation Authority of UnitedKingdom) berbanding FAA (Federal Aviation Administration of the United States) di Amerika. CAA kemudiannya menjadi ahli kepada JAA (Joint Aviation Authorities oftheEuropean Union) yang memberi pengiktirafan kepada semua pemegang lesen daripada mana-mana badan gabungannya untuk berkhidmat di dalam industri penerbangan di mana-mana negara Eropah atau yang menerima-pakai persijilan JAA. Oleh kerana DCA Malaysia memakai sistem CAA, maka sijil yang dikeluarkan oleh DCA juga diiktiraf oleh JAA (Ir. Ahmad Jais Alias dan Hj. Ahmad Zahir Mokhtar, 2007).

<!--[if !supportLists]-->2.0              <!--[endif]-->Bidang Tugas Juruterbang

Kerjaya sebagai juruterbang sememangnya glamor tetapi penuh cabaran serta berisiko. Ramai anak muda sama ada lelaki atau perempuan menyimpan azam dan cita-cita untuk bergelar seorang juruterbang. Kerjaya ini menuntut seseorang itu berdepan dengan cabaran dan tidak gentar memandu pesawat di awan biru. Memandu kapal terbang bukan seperti memandu kereta atau kenderaan lain kerana cara pengendalian amat berbeza. Untuk memahirkan diri, seseorang itu perlu menjalani latihan khas di pusat-pusat atau sekolah-sekolah latihan penerbangan sama ada di dalam atau luar negara.

            Juruterbang yang berkemahiran dan terlatih mampu menerbangkan pesawat penumpang dan kargo tanpa mengira sama ada perjalanan itu jauh atau dekat. Tugas para juruterbang bermula selewat-lewatnya satu jam sebelum penerbangan. Mereka akan melaporkan diri dan menerima taklimat dan maklumat tentang setiap penerbangan yang bakal dilakukan. Sebelum penerbangan juruterbang akan menyemak pelan penerbangan berdasarkan keadaan cuaca, suhu, kelajuan angin dan berat pesawat semasa berlepas serta keperluan bahan api di samping memeriksa kelengkapan dan peralatan elektronik. Semasa dalam penerbangan pula, juruterbang akan membuat pemeriksaan rutin terhadap semua sistem yang beroperasi dan menerima serta melaksanakan arahan daripada pengawal lalu lintas udara dari mula hingga akhir penerbangan.

            Keadaan yang paling mencabar ketika bertugas ialah semasa berlepas, pendakian, penurunan dan pendaratan yang mana memerlukan penumpuan penuh setiap juruterbang agar tidak berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Selepas mendapat lesen, juruterbang berpeluang memandu pelbagai jenis pesawat seperti Fokker, Airbus, DC-10 dan Boeing. Kerjaya ini sekarang terbuka luas berikutan perkembangan pesat industri penerbangan dalam dan luar negara. Terdapat banyak syarikat penerbangan sama ada di dalam mahupun luar negara yang menyediakan peluang pekerjaan sebagai juruterbang. Dari segi pendapatan pula, kerjaya ini menjanjikan gaji yang cukup lumayan serta ditambah dengan pelbagai insentif lain selaras dengan tugasnya yang cukup mencabar dan berisiko (Mohd. Yahya Mohamed Ariffin, 2005).

3.0       Ciri-Ciri Peribadi Yang Diperlukan Sebagai Juruterbang
1.         Mempunyai minat yang mendalam terhadap kerjaya juruterbang.
2.         Mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta berani.
3.         Komitmen yang tinggi serta minat yang mendalam di bidang ini.
4.         Boleh berkomunikasi dengan baik.
5.         Menguasai bahasa Melayu dan Inggeris dengan baik
6.         Menguasai mata pelajaran sains, matematik dan fizik.
7.         Berumur di antara 18 hingga 24 tahun.
8.         Mempunyai rekod kesihatan yang baik dari segi fizikal dan mental.
9.         Mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik (penglihatan 6/6   tanpa          bantuan optik dan tidak buta warna).
10.       Ketinggian minimum tidak kurang daripada 160 cm (5 kaki 4 inci).
11        Sanggup bekerja di luar stesen dalam tempoh masa singkat atau lama.
(Mohd. Yahya Mohamed Ariffin, 2005).


<!--[if !supportLists]-->4.0  <!--[endif]-->Tempat Mengikuti Latihan Penerbangan

Terdapat banyak sekolah latihan penerbangan di dalam atau luar negara. Di antara sekolah latihan penerbangan tempatan termasuklah MAS, Malaysian Flying Academy dan Mofaz Air Flying Academy. Di luar negara pula terdapat sekolah latihan penerbangan seperti di Australia, Filipina, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Semasa berada di sekolah latihan, peserta akan mengikuti latihan penerbangan secara teori dan praktikal dalam tempoh yang ditetapkan. Selepas mengikuti latihan dengan jayanya anda akan memperoleh lesen penerbangan yang melayakkan anda sebagai juruterbang (Mohd. Yahya Mohamed Ariffin, 2005).

<!--[if !supportLists]-->5.0  <!--[endif]-->Syarat Mengikuti Latihan Penerbangan

Pelajar yang berminat untuk mengikuti latihan penerbangan perlu lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian Bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya C4 dalam Matematik, Fizik dan Bahasa Inggeris. Kelayakan yang baik dalam mata pelajaran sains akan diberi keutamaan. Pemegang ijazah yang tergolong dalam kumpulan umur 18 hingga 24 tahun dan memenuhi kelayakan yang diperlukan adalah dipelawa untuk memohon. Untuk menjadi seorang juruterbang pesawat penumpang atau kargo, anda perlu lulus latihan penerbangan dari institut atau sekolah penerbangan yang diiktiraf dalam dan luar negara (Mohd. Yahya Mohamed Ariffin, 2005).


6.0       Skim Perkhidmatan

KLASIFIKASI                                  : PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN   : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

SKIM PERKHIDMATAN                : JURUTERBANG/PEMERIKSA                                                                                          JURUTERBANG


Gred

Jadual Gaji


Gred A3

P1T1
P2T1
P3T1

$1161
$1230
$1302

P1T24
P2T24
P3T24

$3031
$3222
$3428


Gred A2


P1T1
P2T1
P3T1

$3040
$3195
$3356

P1T6
P2T6
P3T6

$3785
$3970
$4161


Gred A1


P1T1
P2T1
P3T1

$3634
$3789
$3968

P1T6
P2T6
P3T6

$4443
$4649
$4863<!--[if !supportLists]-->6.1  <!--[endif]-->      Syarat Lantikan

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
a) Terdiri daripada warganegara

b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

c) (i) Lesen Juruterbang Perdagangan dan Instrument Rating yang diiktiraf oleh Kerajaan    serta mempunyai sekurang-kurangnya 1000 jam pengalaman penerbangan sebagai "Pilot in Command".
(Gaji permulaan ialah pada Gred A3: P1T4); ATAU

 (ii) Kategori C - Captain Transport Aircraft dengan mempunyai pengalaman        penerbangan 1,500 jam dari Tentera Udara DiRaja Malaysia dan Instrument Rating yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred A3 : P1T4);  DAN

d) Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Calon-calon hendaklah juga berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan memuaskan.

<!--[if !supportLists]-->6.2  <!--[endif]-->      Penetapan Gaji Permulaan

Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred A3 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kepakaran berkaitan, mana berkenaan.

<!--[if !supportLists]-->6.3  <!--[endif]-->      Tempoh Percubaan

Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A3 yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 3 tahun.

<!--[if !supportLists]-->6.4  <!--[endif]-->      Latihan

Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang boleh dikehendaki mengikuti kursus latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan (http:// www .eghrmis. gov.my /wp_content2/pekeliling / PP91 / PP91Bil09/PP91Bil09Ms71.html).

7.0       Bayaran Insentif Juruterbang
Rujukan :       JPA (S) 215/8/2-1 Klt.2(38) bertarikh 25 Mac 1996
                                    Syarat dan Kadar :    
Syarat :       Dibayar kepada Juruterbang di Jabatan Penerbangan Awam
Kadar:

Jawatan dan Bidang Tugas
Kadar Sebulan (RM)
a. Juruterbang Penguji Pesawat Udara
3000.00
b. Juruterbang yang mempunyai Airline Transport Licence
5000.00
c. Juruterbang yang mempunyai Commercial Pilot Licence / Instrument
3500.00:            


Agensi Terlibat :        Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan8.0       Lesen Penerbangan

Terdapat tiga bentuk lesen penerbangan.
1. ‘Private Pilot Licence’ (PPL). Lesen ini diambil oleh individu yang mempunyai hobi membawa pesawat. Mereka tidak dibolehkan membawa penumpang.

2. ‘Commercial Pilot licence’ (CPL). Untuk mendapatkan lesen ini, individu berkenaan harus mengambil tiga kertas peperiksaan yang ditetapkan oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

3. ‘Airline Transport Pilot Licence’ (ATPL). Untuk memperoleh lesen ATPL ini bakal juruterbang perlu melengkapkan penerbangannya sebanyak 1500 jam dengan menggunakan lesen CPL serta menduduki enam lagi kertas peperiksaan (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

9.0       Jenis Pesawat

Jenis pesawat adalah seperti berikut:
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Twin Otter yang boleh memuatkan 12 orang penumpang.
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Fokker 50 yang boleh membawa 50 orang penumpang.
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Boeing 737 boleh memuatkan  hingga 400 orang penumpang.
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Air Bus 330.
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Boeing 777.
<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Boeing 747
(Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

10.0     Kenaikan Pangkat

Untuk membolehkan “First Officer’ menjawat jawatan Kapten, juruterbang harus melengkapkan jumlah jam penerbangan yang telah ditetapkan untuk setiap pesawat yang dibawa secara bergilir dengan Kapten. Selain daripada itu, untuk mendapatkan pangkat kapten, turut bergantung kepada kekosongan yang ada.
Untuk membolehkan seorang ‘First Officer’ dan Kapten membawa pesawat yang berlainan jenis pula, mereka perlu mempelajari secara terperinci tentang pesawat tersebut (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

<!--[if !supportLists]-->11.0<!--[endif]-->     Institusi-Institusi Latihan Juruterbang

11.1     Akademi Penerbangan Malaysia atau Malaysian Flying Academy (MFA)

11.1.1  Latar Belakang Akademi Penerbangan Malaysia

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Akademi Penerbangan Malaysia merupakan akdemi yang pertama yang telah ditubuhkan di Malaysia dan juga di Asia Timur. Akademi ini terletak di Batu Berendam, Melaka.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Selain faktor jarak di antara Kuala Lumpur dan Melaka yang hanya mengambil masa dua jam perjalanan, faktor cuaca yang baik sepanjang tahun dengan suhu di antara 28-32 darjah celsius dan mempunyai ruang angkasa yang luas telah menjadikan Mukim Batu Berendam, Melaka sebagai lokasi terbaik bagi penempatan Akademi Penerbangan Malaysia.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Cuaca memainkan  peranan yang penting kerana pelajar perlu menjalani latihan penerbangan sehingga mencukupi jumlah jam yang diwajibkan.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Menurut Pengetua atau Pengurus Besar MFA, Gp. Kapt.M.Kashav, akademi ini ditubuhkan berdasarkan panduan yang disediakan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO).

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Manakala, kaedah latihan diluluskan oleh Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA) berdasarkan ciri-ciri yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Awam United Kingdom (CAA). Sementara itu, para pelajar sentiasa diberi peperiksaan yang akan disediakan oleh pihak DCA dan juga UKCAA.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Peranan utama MFA adalah untuk memberikan pengetahuan dan latihan dalam melahirkan juruterbang yang profesional bagi mengisi kekosongan syarikat penerbangan dalam negara mahupun luar negara.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Latihan penerbangan menggunakan pasawat ringan satu enjin dan enjin berkembar, landasan asphalt, kawalan trafik udara yang lengkap, dan perkhidmatan lapangan terbang yang canggih.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->MFA juga mempunyai sebuah pesawat Single Piston-Engined Piper Tomahawk, 12 buah pesawat Single Piston-engined Piper Warriors, dan empat buah pesawat Twin Piston-engined Piper Seneca III.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->MFA berjaya melahirkan juruterbang bagi syarikat penerbangan utama di dunia seperti Singapore, Airlines, Silk Air, Air Mauritius, Polis Diraja Malaysia, dan Polis Hong Kong (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

<!--[if !supportLists]-->11.1.2    <!--[endif]-->Syarat-Syarat Untuk Mengikuti Latihan Penerbangan di MFA

            Mereka yang berminat untuk mengikuti latihan penerbangan di MFA, perlu mengambil kursus pemulaan, Lesen Juruterbang Komersial (Commercial Pilot’s Licence - CPL). Kursus selama 14 bulan ini membabitkan latihan penerbangan selama 200 jam dengan 700 jam pelajaran teori. Jika berjaya menamatkan kursus ini, pelatih akan mendapat CPL beserta Instument Rating (IR) yang membolehkan mereka membawa pesawat ringan Piper Seneca III.

            Bagi melayakkan diri mengikuti kursus ini, pemohon mesti lulus pemeriksaan perubatan Kelas sebagaimana yang ditetapkan oleh DCA. Pemohon juga dikehendaki mahir dalam bahasa Inggeris kerana pembelajarannya seratus peratus dalam bahasa tersebut.Untuk mengikuti kursus CPL ini, pemohon mesti sekurang-kurangnya berumur 18 tahun pada masa ujian penerbangan terakhir dijalankan. Di samping itu, mereka mesti mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan kepujian dalam bahasa Inggeris, Matematik, dan Sains. Selain itu, pemohon yang memiliki Sijil Am Pelajaran ‘O’ Level, atau sijil lain yang setaraf dengan SPM dan lulus dalam lima mata pelajaran termasuk bahasa Inggeris, Matematik, dan Sains boleh diterima (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

11.1.3  Tahap Temu Duga dan Latihan di MFA
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Setelah pemohonan untuk belajar di MFA diterima, pelatih harus melalui tiga tahap sesi temu duga.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Kegagalan dalam mana-mana peringkat akan menyebabkan peluang untuk mengikuti latihan penerbangan tidak tercapai.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Tahap pertama ialah ujian ‘Psyco Motor’ iaitu kordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Tahap kedua ialah ‘Aptitude’ dan tahap ketiga ialah ‘Oral Interview’.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Setelah melepasi ketiga-tiga tahap tersebut, pelajar akan ditempatkan di MFA, untuk mengikuti latihan penerbangan selama 14 bulan.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Latihan-latihan yang perlu dijalani oleh pelatih di MFA:-
<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->Latihan menerbangkan pesawat satu enjin selama 165 jam. Pesawat ini mempunyai empat tempat duduk.
<!--[if !supportLists]-->2)      <!--[endif]-->Latihan menerbangkan pesawat dua enjin selama 35 jam. Pesawat ini mempunyai enam tempat duduk.
<!--[if !supportLists]-->3)      <!--[endif]-->Latihan secara “visual”. Latihan ini memerlukan pelatih berhubung dengan menara kawalan dan menerbangkan pesawat mengikut peta yang diberikan untuk mencari tempat atau lokasi yang telah ditetapkan
<!--[if !supportLists]-->4)      <!--[endif]-->Latihan Peralatan Penerbangan (Instument Flying) yang dilakukan di dalam pesawat dua enjin. Latihan ini tidak memerlukan pelatih melihat atau nampak daratan, kerana penerbangan yang dibuat berpandukan pada isyarat radio.
<!--[if !supportLists]-->5)      <!--[endif]-->Latihan secara praktikal dan teori dilakukan berselang hari. Latihan secara teori (ground school) meliputi subjek Undang-Undang Udara, Peraturan Pesawat, Enjin Kapal Terbang, Elektrik dan segala-gala mengenai pesawat tersebut.

MFA turut menawarkan kursus 12 minggu kepada juruterbang yang ingin mendapat Lesen Juruterbang Pesawat Persendirian (Private Pilot’s Licence - PPL). Kursus ini boleh diikuti secara sepenuh masa dan juga separuh masa (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

<!--[if !supportLists]-->11.1.4    <!--[endif]-->Kursus Lanjutan Di  MFA

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Bagi kursus lanjutan, MFA menawarkan Kursus Airline Transport Pilot’s (ATPL)Kursus ini membabitkan enam minggu pelajaran dasar, sebelum pelatih mengambil peperiksaan ATPL United Kingdom yang dijalankan oleh DCA di Kuala Lumpur.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Selain itu, MFA menawarkan kursus Asistant Flying Instructor Rating (AFI). Kursus ini mengambil masa enam minggu dan dibuka kepada juruterbang yang mempunyai CPI dengan IMC atau IR yang sah bagi tempoh sekurang-kurangnya tiga bulan.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Kursus tersebut menyediakan latihan dasar dan penerbangan di bawah penyeliaan pengajar berpengalaman. Bagi kursus AFI ini, pemohon mesti mencatatkan 150 jam penerbangan sebagai juruterbang kanan (pilot in command) sesebuah kapal terbang. Pemohon juga diwajibkan lulus peperiksaan prakemasukan (pre-entry) dan ujian penerbangan yang dijalankan oleh pemeriksa daripada DCA (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

11.1.5  Kemudahan Di MFA

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->MFA menyediakan kemudahan yang sungguh selesa bagi para pelajarnya.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Akademi ini mempunyai lima buah blok asrama dengan jumlah 73 bilik yang berhawa dingin.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Terdapat dewan makan, surau, kemudahan sukan, dan rekreasi bagi pelajar yang menumpukan sepenuh masa terhadap pengajian mereka.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Kemudahan lain ialah bilik kuliah yang boleh memuatkan 20 pelajar, bilik penerangan, dan bilik rehat selain mempunyai ruangan latihan bagi juruterbang (cockpit) Frasca 142 bagi latihan dan prosedur penerbangan asas.

Menerusi pembiayaan penaja seperti MARA atau Sistem Penerbangan Malaysia (MAS), lepasan sekolah boleh menyertai Malaysian Flying Academy (MFA). MFA diiktiraf oleh Singapura dan jabatan penerbangan tertentu selain daripada syarikat penerbangan tempatan (Norhayati Hj. Ramlee,2002).

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

11.2    Asia Pacific Flight Training (APFT)
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Asia Pacific Flight Training (APFT), bertempat di Pengkalan Chepa, Kelantan, yang merupakan sekolah latihan juruterbang bertaraf dunia yang menyediakan kursus berkenaan dengan didokongi 14 jurulatih berpengalaman dan berkemahiran tinggi.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Pengurus Besar merangkap Pengetua APFT ialah Mejar (B) Mohd Khalid Ali, 56, yang berpengalaman luas dalam pengurusan operasi, penerbangan korporat dan memiliki lesen Juruterbang Pengangkut Udara (ATPL).
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Pelatih dikenakan yuran pengajian RM190,000 merangkumi semua kelengkapan sepanjang pembelajaran, termasuk yuran semester, pakaian, tempat tinggal dan makanan di samping buku rujukan.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Pelatih didedahkan kepada lima subjek asas memandu pesawat bagi memastikan mereka melepasi beberapa peperiksaan sukar sebelum layak mendapat lesen juruterbang yang diiktiraf Jabatan Penerbangan Awam (DCA).
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Antara mata pelajaran itu adalah meteorologi dan navigation, yang menjadi nadi penting juruterbang, selain mempelajari kemahiran mengendali set perhubungan.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Sepanjang 15 bulan pengajian dengan 165 jam latihan memandu pesawat satu enjin dan 35 jam mengendali pesawat dua enjin, pelatih perlu membuktikan mereka mampu menjadi juruterbang yang cekap dan berdisiplin.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Setiap pelatih dikehendaki menghabiskan tempoh pengajian dengan sekurang-kurangnya 42 jam hingga 45 jam latihan penerbangan sebelum layak mendapatkan Lesen Juruterbang Persendirian (PPL) yang dikeluarkan DCA.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Setiap pelatih di sini mempunyai jaminan kerjaya sebagai juruterbang bertaraf antarabangsa sama ada dengan Penerbangan Malaysia (MAS) atau syarikat penerbangan lain di dunia (Betty Subaryati, 2007).
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
12.0    Organisasi Latihan Penerbangan Dan Kelab Penerbangan

Aviation Flying Training Organization


S/N

Organisation


Adress

Tel

Fax

1.

Malaysia Flying Academy
Sdn. Bhd

No. 101, Lot 3224,
Mukim Batu Berendam,
75350 Melaka.
(PPL/A, CPL/A, IR, AFI & FI)
Web site


06-3174026

06-3174362

2.

Integrated Training & Services

Lot 38021,
Jalan Lapangan Terbang,
31350 Ipoh,
PERAK
(PPL/A/H, AFI & CPL/H)


05-3135696

05-3136436

3.

H.M.Aerospace Sdn. Bhd.

No 49, The boulevard,
Mid Valley City,
Lingkaran Syed Putera,
60200 Kuala Lumpur. (HQ)
Singgahsana, Jalan Kuala Muda
Mukim Padang Mat Sirat
07100 Langkawi
Kedah Darul Aman
(PPL/A, CPL/A, IR &AFI)


03-27305099
04-9532000

03-27305010
04-9532001

4.

Asia Pacific Flight Training

Suite 50-5-5, Level 5
Wisma UOA Damansara
50 Jalan Dungun
50490 Kuala Lumpur
Sultan Ismail Petra Airport
Pengkalan Chepa
16100 Kota Baharu
Kelantan
Website: www.asiapacificflighttraining.com

603-20923177
609-7738722

603-20939218
609-7738891

Flying Clubs


1.

Kelab Penerbangan
4B Malaysia


Hangar KP4B, Lpgn Terbang Batu Berendam

06-3176717

06-3176717

2.

Kelab Penerbangan Sabah


Old Airport Terminal, International Airport, Post Office Box 10747, K.K.

088-55049/
219406

088-219626

3.

Kelab Penerbangan Tanjong


13 Floor, Off Blk. , Sheraton Hotel, 3 Jln. Larut 10050

04-2272888

04-2284018

4.

Kelab Rekreasi Udara Langkawi


Langkawi International Airport, Pdg Mat Sirat
Langkawi, Kedah


04-9552191

04-9552195

5.

Sarawak Flying Club

North Pan Hangar, Kuching International Airport, 92357 Kuching, Sarawak


082-463103

082-574892

6.

Subang Flying Club

Terminal 3, Sultan Abdul Aziz Salahuddin Airport, Jln. Lpgn Terbang SAAS,
47200 Subang, Selangor


03-78469134

03-78472135

7.

Elite Flying Club

Depature Hall, Terminal 3, Lpgn Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, 47200 Subang, Selangor


03-78591466

03-78591290

8.

ESB Flying Club

No. 22C, 3rd. Floor,
Jln. SS 19/1D,
47500 Subang Jaya, Selangor

03-78464733
03-78464745

9.

FAS Udara Flying Club

113A, Block A, Kelana Busines Centre, SS 7/2,
47301 Petaling Jaya, Selangor.
03-78052895
03-78052817

10.

FRAS Flying Club

Cargo Complex, Sultan Ismail International Airport,
81250 Senai, Johor

019-7252843

07-5995290
11.

Royal Selangor Flying Club

Old Airport Road,
50460 Kuala Lumpur
P.O. Box 11769,
50756 K. Lumpur


03-21411934

03-21411982

12.

Terengganu Flying Club

Tkt. 1, Lot PT 17693-K, Tmn. Semarak,
21200 K. Trengganu, Trengganu


09-6664750

09-6664750

13.

Johor Flying Club

Cargo Apron, Sultan Ismail International Airport,
Senai


07-5991255

07-5990355

14.

Kedah Flying Club

Lpgn Terbang Sultan Abdul Halim (Rumah Kelab)
Kepala Batas


04-7145051

04-7142381

15.

Kelab Aero Perak


Jalan Lapangan Terbang,
Ipoh, Perak


05-3127359

05-312735913.0     Penutup

            Kerjaya sebagai juruterbang memang terbuka luas, berikutan perkembangan pesat industri penerbangan dari dalam dan luar negara. Terdapat banyak syarikat penerbangan, sama ada di dalam mahupun luar negara yang menyediakan peluang pekerjaan ini.
           
            Dari segi pendapatan, kerjaya ini menjanjikan gaji yang cukup lumayan serta ditambah dengan pelbagai insentif lain, selaras dengan tugasnya yang cukup mencabar dan berisiko. Kerjaya dalam bidang ini manjanjikan masa depan yang cerah.

82 comments:

 1. Salam...

  Ada Jawatan Kosong juruterbang sedang dibuka... Sila layari

  fb.com/quasararmada

  dengan segera... (30 orang diperlukan!!!)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak nak komen apa-apa,,,cuma nak tanya betul ke kalau mandi pakai sabun carrie junior gajah monyet kuda datang mandi sekali???...

   Delete
 2. macam mna klau tak ambil mata pelajaran fizik boleh kah masuk pilot?? :p

  ReplyDelete
 3. Terima kasih . Maklumat sangat berguna untuk saya . Boleh saya tanya ? macam mana kalau kita ambil pengajian bukan selepas spm . Maksudnya , saya nak berkerja dulu untuk kumpul duit untuk yuran dan membuat tawaran dalam lingkungan umur melebihi 19 ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. info kt sini mmg bgus..kalau nk apply masa umur brapa2 pn blh,jnji dh hbis SPM..

   Delete
 4. assalamualaikum, tuan boleh bagi tips lulus semua written test by dca/ICAO ketika di ground school. bagaimana nak lulus subject meteorology, navigation, ICAO english, basic aircraft knowledge. etc

  ReplyDelete
  Replies
  1. sorry mencelah..tips untuk lulus - banyakkan tanya dari senior,kwn2 atau instructor,jgn malu
   -byk buat latihan (question bank)
   - faham theory dan basic dgn baik
   kalau ada soalan lg tnya la kat naimkhamsul@yahoo.com,kalau blh tolong sy tolong :)

   Delete
 5. Salam .Saya seorang pelajar jurusan Pengurusan Pelancongan di Politeknik dan masih belajar .Saya bercadang nak menyambung minat saya dalam bidang penerbangan .Jadi bagaimana ? tetapi saya perlu menghabiskan pengajian saya disini .Terima kasih :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. sorry mencelah..sy suggest dah habis study nnti,try apply..xslh belajar byk bnda

   Delete
 6. To apply so easy but to pay...sure not easy

  ReplyDelete
 7. Salam, saya benar-benar ingin menjadi seorang juruterbang. Segala benda saya dah usahakan, akhirnya saya telah menerima surat persetujuan dari DCA. Tetapi, ada pula yang kata pilot sekarang tiada kerja dan tiada pinjaman. Jika saya buat pinjaman bank, dan saya tiada jaminan kerja saya akan muflis. Saya minta nasihat dari sesiapa saja yang ingin membantu. Terima kasih semua :)

  ReplyDelete
 8. salam..holder PPL mmg xleh bwk penumpang langsung ek? so jz bleh fly sorg2 la yer? brape anggaran kos utk PL ni yer?

  ReplyDelete
 9. saya tak ambil fizik dekat sekolah tapi saya nak jadi juruterbang , ilmu fizik buleh belajar baru ke

  ReplyDelete
 10. assalamualaikum.. saya sangat berminat dengan kerjaya sebagai seorang pilot, tetapi x ambil subjek fizik masa SPM? Boleh tak saya mohon?

  ReplyDelete
 11. Salam,saya teringin sangat untuk menjadi seorang juruterbang sejak kecil lagi.Malangnya sekarang ketinngian saya adalah 144.5cm.Saya berumur 14 tahun dan memang sejak sekolah rendah lagi saya mahu menjadi seorang juruterbang kerana setiap kali saya naik kapalterbang,saya berasa seolah-olah saya sendiri yang memandunya,saya tidak gentar dan saya tidak fobia akan ketinggian.Bolehkah awak membantu saya?

  ReplyDelete
  Replies
  1. menipu. naik kapal terbang pon tak pernah. dah la pendek . bawak kapcai bole lah musibat

   Delete
  2. org pompuan jgn ler nk mendahului org lelaki...nk bwk kapal terbang...klu kerjaya nnti..ade ker pilot org pompuan...yakin ke penumpang naik nnti..dkt jalan raya pon org pompuan bwk keta..kelam kabut..fikir2 lh sendiri....

   Delete
  3. Stop being a judgemental. It is 2016 and still nak berfikiran kampung. Grow up.

   Delete
  4. Stop being a judgemental. It is 2016 and still nak berfikiran kampung. Grow up.

   Delete
  5. sekarang dah ramai pilot wanita, malaysia pun dah ada , jet fighter pun dah lama malaysia ada pilot wanita , kalau dah minat usaha la dik , ketepikan kritikan negetif.

   Delete
 12. saya nak sangat jadi juruterbang . that is my ambition . saya form 4 sekarang . fizik kena lulus sekurang-kurangnya B+ eh . betul ke ? .so kalau B- tak dapat eh ?

  ReplyDelete
 13. saya nak sangat jadi juruterbang . that is my ambition . saya form 4 sekarang . fizik kena lulus sekurang-kurangnya B+ eh . betul ke ? .so kalau B- tak dapat eh ?

  ReplyDelete
 14. Assalamualaikum.
  1) Saya nk tanya kalau kita tak ambil subjek fizik takpe ke ?
  2) BI kena lulus setakat mana ? C / B boleh ke ?
  3) Boleh dapat mana-mana pinjaman tak ?

  ReplyDelete
 15. sekarang niee sye form 3 . sye dri darjah 4 berminat nak jadi pilot smpai laa sekarng . kalau saya tk dpt msuk kelas sain smeada sye boleh jd pilot or nk kne masuk kelas sain jugak ??

  ReplyDelete
 16. salam.saya pelajar mrsm..adakah MARA ada memberikan tajaan dalam bidang ini ?

  ReplyDelete
 17. salam,, kalau nak masuk MFA / HM Aerospace, yuran dia brapa?? sama ek??..

  ReplyDelete
 18. klu nk msk aerospace ape kelayakn yg perlu

  ReplyDelete
 19. macam mane saye nak masuk akedemi penerbangan??

  ReplyDelete
 20. salam.saya nak tau macammana nak apply kerja aircraft technician?plz info me at lienaza77@yahoo.com

  ReplyDelete
 21. ingin bertnya...mcm mna untuk memohon institut aero ni bagi lepasan Spm aliran sains teknikal??Rsault kelayakan memohon berapa??secara borang or online untk memohon??? dn mcm
  pembiayaan boleh mohon schoolrshp ke??pls rsult dh kluar xtau nk mohon mcm mne

  ReplyDelete
 22. ingin bertnya...mcm mna untuk memohon institut aero ni bagi lepasan Spm aliran sains teknikal??Rsault kelayakan memohon berapa??secara borang or online untk memohon??? dn mcm
  pembiayaan boleh mohon schoolrshp ke??pls rsult dh kluar xtau nk mohon mcm mne

  ReplyDelete
 23. assalamualaikum .. sy skrg form5 ..sy tiada masalah dlm subjek fizik dan math ... dan sy bercita-cita utk menjadi juruterbang tp tinggi sy 150cm .. boleh tak nnt lepas spm sy nk mohon ?? agak2 dgn ktinggiansy 150cm boleh terima ke ?

  ReplyDelete
 24. lepas spm boleh apply ker? bkn ker nak ambi ijazah sarjana dulu..

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 25. Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 26. Salam..Nak tanya..kalau kita dah ade degree local universiti...boleh ke nak apply lesen CPL ni atau lesen yang sewaktu dengannya..bagaimana pula dengan yuran keseluruhannya?

  ReplyDelete
 27. Replies
  1. usaha la bodoh. tulis kt sini sape nk layan.. pantat la lu ni

   Delete
 28. adakah seseorang yang memakai cermin mata dan mengalami rabun jauh ,boleh menjadi seorang juru terbang ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. kau sedar la diri kau tu.. jadi cikgu bolela

   Delete
 29. Mcm Mna Pula Bagi Plajar Yg X Ambik M/P Fizik?

  ReplyDelete
 30. As Salam ,
  Saya nak tnya berapa kos detail lengkap untuk sertai kursus ni?
  kalau tahu tolong reply . tq

  ReplyDelete
 31. As Salam ,
  Saya nak tnya berapa kos detail lengkap untuk sertai kursus ni?
  kalau tahu tolong reply . tq

  ReplyDelete
 32. Im amira from penang and im gonna sit for my spm this year . im too attracted with this course and would love to further my studies in mfa . what should i do for me to be able joining this academy after my spm ?

  ReplyDelete
 33. Im amira from penang and im gonna sit for my spm this year . im too attracted with this course and would love to further my studies in mfa . what should i do for me to be able joining this academy after my spm ?

  ReplyDelete
 34. hai...sya nk sangat jdi seorng pilot...

  sya brumur 14 thun skrng...

  ketinggian 162 cm...

  tpi...kalau SPM nnti...maths,bi.bm.sains.fizik,...gred yg pling kurang pun apa yaaa untuk jdi pilot???plz reply...cause i want to be a pilot so much...tq...

  ReplyDelete
  Replies
  1. bodoh..nk jd pilot tp tak reti baca..baca la kt atas tu cibai.

   Delete
  2. atleast you got credit in english,mathematics and a science subject.Also you must proficient in english language

   Delete
  3. if you dont mind, think carefully about the fees. it's no joke that aviation courses spend lots of money

   Delete
 35. Tak nak komen apa-apa,,,cuma nak tanya betul ke kalau mandi pakai sabun carrie junior gajah monyet kuda datang mandi sekali???...

  ReplyDelete
  Replies
  1. betul,harimau pun datang , dia datang patahkan leher kau

   Delete
 36. Saya bercita cita besar untuk menjadi seorang juruterbang .. bagaimana kalau saya masuk sekolah kolaj vokasional dan ambil bidang pelancongan.. boleh kah saya momohon untuk menjadi seorang juruterbang .

  ReplyDelete
  Replies
  1. ofcourse you can. everyone can be a pilot but you have to pass all the tests

   Delete
 37. disini saya nak share pd sape2 yg nak tambah side income.. nak tak kalau kita cuba n usahakan untuk dptkan income RM900 sehari?? Free Register. .Tiada apa2 bayaran dikenakan.. (kalau rasa program ni menipu, anda tak rugi apa2 pun. Sbb tak kluar modal langsung pun).
  Tak perlu jumpa org. Tak perlu jual barang. Anda buka link di bawah yg sy bg.. dan Register je. Anda terus dpt USD25x4.2 =RM105.. 
  Lepas tu anda dapat link sendiri dan copy ayt sy ni.. postkan pd kawan2 fb ke. Twitter ke dan sebagainya.. 
  Setiap yg buka link anda , anda akn terima USD10x4.2=RM42. Mudah sungguhkan.!!
  Anda boleh pilih samaada duit masuk ke Acc bank atau Cek dipos ke alamat rumah anda. Ramai yg dh Register sbb apa?? Sebab free dan dpt income. Klik link ni klu nak cuba2 buat duit dgn tanpa kos (FREE) tak salah mencuba tp klu x cuba kita yg rugi.
  Blh msuk link tu dulu..bace arahan.. Xmakan duit or pa pe pun... Klau rase nak join .. Baru klik register[微笑]. http://jobrize.com/index.php?ref=745446

  ReplyDelete
 38. sape nk belajar jdi juru terbang bole...tpi kene pikir kerjaya mse akn dtng...dgr mmg syok....tpi tk bole tandingi juruterbang perang dunia 1 dn 2..pilot war..mmg berani dn cekap...terutama nazi war..zamn tu tk kira akademik pon jnji berani brjuang....yg nk apply ni klu org pompuan nk berkerjaya fikir ler dlu...ape ada pilot women ker...jgn rase nk syok sendiri jer belajr....pikir kerjaya ler..

  ReplyDelete
  Replies
  1. apa masalah kau ni , dia nak jadi pilot biasa je kau dh sampai war dh kenapa ? And what is wrong with the existence of woman pilot ? Ada ke dia tulis dia nak pilot lelaki je ? Takde kan , kau janganlah nak kecoh sangat pasal minat orang . dah dia minat kau pula nak kecoh hadoh serabut

   Delete
  2. ramai wanita jadi pilot , mak we aku pun pilot, pilot tentera lagi ,aku pun pilot , asal pandai bagi masa komitmen keluarga saling mempercayai , atau kamu ingat susah nak dapat kerja ? kerana dia wanita? kalau nak comitment lebih dalam kerja , ambil lah wanita

   Delete
 39. Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Terma pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi sah dan syarikat amanah berlesen yang dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat dan pinjaman lebih permohonan membentuk perniagaan bersama, melalui

  e-mel: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  Ketua Pengarah
  CASHFIRM

  ReplyDelete
 40. ASSALAMUALAIKUM .

  SAYA NAK BERTANYA , SAYA BERUMUR 16 TAHUN DAN SEKARANG BERADA DALAM KELAS SAINS TULEN ( SCIENCE STREAM )

  SEMUA SUBJEK REQUIREMENT SAYA ADA , FIZIK MATH BI , TAPI SAYA TAK ADA SAINS , SAYA ADA BIO SHJ.

  BOLEHKAH ? DENGAN SUBJEK BIO TERSEBUT ? ATAU MEMANG MEMERLUKAN SUBJEK SAINS ?  Terimakasih.

  ReplyDelete
  Replies
  1. by the way, if i am not mistaken, you must got 5 credits including english , mathematics and a science subject either physics/chemistry/biology/science. are you got it? plus you must proficient in english language

   Delete
  2. if you don't mind, please think carefully about the course fee. most of aviation courses spend lots of money and i will say RM280k for only CPL licence. that's no joke and if you want to know the truth you can send email to

   Delete
 41. ASSALAMUALAIKUM .

  SAYA NAK BERTANYA , SAYA BERUMUR 16 TAHUN DAN SEKARANG BERADA DALAM KELAS SAINS TULEN ( SCIENCE STREAM )

  SEMUA SUBJEK REQUIREMENT SAYA ADA , FIZIK MATH BI , TAPI SAYA TAK ADA SAINS , SAYA ADA BIO SHJ.

  BOLEHKAH ? DENGAN SUBJEK BIO TERSEBUT ? ATAU MEMANG MEMERLUKAN SUBJEK SAINS ?  Terimakasih.

  ReplyDelete
 42. Assalamualaikum..nk tnye...mcm mn nk jd pilot ea...pas spm...apply trus kherr or amek ijazah lg...??

  ReplyDelete
 43. Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan? Ia mengambil
  pinjaman untuk membayar bil-bil anda? Pada masa ini kami tawarkan
  pinjaman pendidikan, pinjaman perniagaan, pinjaman rumah, pinjaman pertanian,
  pinjaman peribadi, pinjaman kereta, dan lain-lain Jika anda perlu
  menyatakan minat anda ke atas pinjaman, supaya kita boleh
  menghantar maklumat lanjut kepada anda.
  Hubungi kami melalui e-mel joycerolandloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 45. Saya lepasan spm dlm jurusan sains, minat yg mendalam dlm penerbangan dan cita2 sebagai pilot.apakah langkah yg perlu diambil memandangkan saya di dalam jurusan undang-undang??

  ReplyDelete
 46. Ni pilot pukauan f 35...lama tunggu copit airbus..asik 3d copit je ..kalau nak ikut tampa tenpoder pon dh boleh landing...I ..ni no satu punya exam cda..boing dan airbus..bila nak pangil dear pengerusi..tulis kat situ 18 hingga24 ..ni mana batang hidung pon tk nampak..tellifon.kita mintak clim banyak..tapi dh ambik bidang tu..lama tunggu..

  ReplyDelete
 47. Salam.. Saya nk ambil spm tahun ni.. Saya kelas science stream.. saya ambil addmaths skali.. Nk tanya.. Kalau tak ambil science takpe ke ? Hanya physics , maths , addmaths , BI and BM.. Please inform me.. I want to be a pilot like my father.. Hope you can help me.. muhammadnuaim1989@gmail.com

  ReplyDelete
 48. Ada minat nk jd pilot tp yurannye mahal..n saye x ambil fizik...

  ReplyDelete
 49. Ada minat nk jd pilot tp yurannye mahal..n saye x ambil fizik...

  ReplyDelete
 50. Hmmm, nak sgt jd pilot tp time pemilihan kelas tuk msuk kelas form 4 sy x pilih kelas sains n tak ambik fizik, mcm mna ble bantu tak? Tuk capai cita2 sy?

  ReplyDelete