Sunday, 11 March 2012

Kerjaya Juruterbang


KERJAYA SEBAGAI JURUTERBANG

<!--[if !supportLists]-->1.0              <!--[endif]-->Pengenalan

Industri penerbangan adalah satu industri yang unik dan berdaya maju untuk mendatangkan pulangan kepada negara. Ia juga suatu industri yang strategik dan sensitif kepada isu-isu keselamatan dan kesejahteraan, samada kepada penumpang, pengguna perkhidmatannya, mahupun keselamatan negara amnya. Oleh kerana itu, industri ini dikawal-selia oleh pelbagai peraturan, perundangan dan garis panduan yang ketat, yang sebahagian besarnya perlu diselaraskan dengan keperluan piawaian industri penerbangan antarabangsa. Dengan demikian, tenaga kerja yang terlibat d idalam industri ini, samada juruterbang, jurutera kapal terbang, mekanik mahupun pengawal trafik udara, perlu dilatih dan mendapat kelulusan, sijil serta lesen yang khusus, yang juga diiktiraf secara global.

            Industri penerbangan adalah satu industri yang profesional. Profesional dengan ertikata ianya dikawal-selia secara kendiri (self-regulatory) oleh industri tersebut melalui badan kawalan yang diiktiraf. Badan ini berperanan menetapkan piawaian dan peraturan industri, memperkenalkan dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan penerbangan, mengawal kualiti perkhidmatan penerbangan, dan juga mengeluarkan lesen dan sijil kepada mereka yang ingin berkhidmat di dalam industri penerbangan. Bagi industri penerbangan, badan kawal-selia yang dimaksudkan adalah Jabatan Penerbangan Awam (JPA atau DCA). DCA adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan yang berperanan menggubal, memperkenal, melaksana dan menguatkuasakan segala perundangan, peraturan dan garis panduan berkaitan  industri penerbangan di negara ini. Semua peraturan, perundangan dan garis panduan ini pula perlulah dipastikan selaras dan menepati piawaian dan kehendak industri antarabangsa agar perkhidmatan penerbangan di Malaysia diiktiraf secara global.

            Berdasarkan faktor sejarah, Malaysia lebih banyak dipengaruhi oleh undang-undang penerbangan British, yang dikendalikan oleh CAA (Civil Aviation Authority of UnitedKingdom) berbanding FAA (Federal Aviation Administration of the United States) di Amerika. CAA kemudiannya menjadi ahli kepada JAA (Joint Aviation Authorities oftheEuropean Union) yang memberi pengiktirafan kepada semua pemegang lesen daripada mana-mana badan gabungannya untuk berkhidmat di dalam industri penerbangan di mana-mana negara Eropah atau yang menerima-pakai persijilan JAA. Oleh kerana DCA Malaysia memakai sistem CAA, maka sijil yang dikeluarkan oleh DCA juga diiktiraf oleh JAA (Ir. Ahmad Jais Alias dan Hj. Ahmad Zahir Mokhtar, 2007).

<!--[if !supportLists]-->2.0              <!--[endif]-->Bidang Tugas Juruterbang

Kerjaya sebagai juruterbang sememangnya glamor tetapi penuh cabaran serta berisiko. Ramai anak muda sama ada lelaki atau perempuan menyimpan azam dan cita-cita untuk bergelar seorang juruterbang. Kerjaya ini menuntut seseorang itu berdepan dengan cabaran dan tidak gentar memandu pesawat di awan biru. Memandu kapal terbang bukan seperti memandu kereta atau kenderaan lain kerana cara pengendalian amat berbeza. Untuk memahirkan diri, seseorang itu perlu menjalani latihan khas di pusat-pusat atau sekolah-sekolah latihan penerbangan sama ada di dalam atau luar negara.

            Juruterbang yang berkemahiran dan terlatih mampu menerbangkan pesawat penumpang dan kargo tanpa mengira sama ada perjalanan itu jauh atau dekat. Tugas para juruterbang bermula selewat-lewatnya satu jam sebelum penerbangan. Mereka akan melaporkan diri dan menerima taklimat dan maklumat tentang setiap penerbangan yang bakal dilakukan. Sebelum penerbangan juruterbang akan menyemak pelan penerbangan berdasarkan keadaan cuaca, suhu, kelajuan angin dan berat pesawat semasa berlepas serta keperluan bahan api di samping memeriksa kelengkapan dan peralatan elektronik. Semasa dalam penerbangan pula, juruterbang akan membuat pemeriksaan rutin terhadap semua sistem yang beroperasi dan menerima serta melaksanakan arahan daripada pengawal lalu lintas udara dari mula hingga akhir penerbangan.

            Keadaan yang paling mencabar ketika bertugas ialah semasa berlepas, pendakian, penurunan dan pendaratan yang mana memerlukan penumpuan penuh setiap juruterbang agar tidak berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Selepas mendapat lesen, juruterbang berpeluang memandu pelbagai jenis pesawat seperti Fokker, Airbus, DC-10 dan Boeing. Kerjaya ini sekarang terbuka luas berikutan perkembangan pesat industri penerbangan dalam dan luar negara. Terdapat banyak syarikat penerbangan sama ada di dalam mahupun luar negara yang menyediakan peluang pekerjaan sebagai juruterbang. Dari segi pendapatan pula, kerjaya ini menjanjikan gaji yang cukup lumayan serta ditambah dengan pelbagai insentif lain selaras dengan tugasnya yang cukup mencabar dan berisiko (Mohd. Yahya Mohamed Ariffin, 2005).

3.0       Ciri-Ciri Peribadi Yang Diperlukan Sebagai Juruterbang
1.         Mempunyai minat yang mendalam terhadap kerjaya juruterbang.
2.         Mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta berani.
3.         Komitmen yang tinggi serta minat yang mendalam di bidang ini.
4.         Boleh berkomunikasi dengan baik.
5.         Menguasai bahasa Melayu dan Inggeris dengan baik
6.         Menguasai mata pelajaran sains, matematik dan fizik.
7.         Berumur di antara 18 hingga 24 tahun.
8.         Mempunyai rekod kesihatan yang baik dari segi fizikal dan mental.
9.         Mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik (penglihatan 6/6   tanpa          bantuan optik dan tidak buta warna).
10.       Ketinggian minimum tidak kurang daripada 160 cm (5 kaki 4 inci).
11        Sanggup bekerja di luar stesen dalam tempoh masa singkat atau lama.
(Mohd. Yahya Mohamed Ariffin, 2005).


<!--[if !supportLists]-->4.0  <!--[endif]-->Tempat Mengikuti Latihan Penerbangan

Terdapat banyak sekolah latihan penerbangan di dalam atau luar negara. Di antara sekolah latihan penerbangan tempatan termasuklah MAS, Malaysian Flying Academy dan Mofaz Air Flying Academy. Di luar negara pula terdapat sekolah latihan penerbangan seperti di Australia, Filipina, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Semasa berada di sekolah latihan, peserta akan mengikuti latihan penerbangan secara teori dan praktikal dalam tempoh yang ditetapkan. Selepas mengikuti latihan dengan jayanya anda akan memperoleh lesen penerbangan yang melayakkan anda sebagai juruterbang (Mohd. Yahya Mohamed Ariffin, 2005).

<!--[if !supportLists]-->5.0  <!--[endif]-->Syarat Mengikuti Latihan Penerbangan

Pelajar yang berminat untuk mengikuti latihan penerbangan perlu lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian Bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya C4 dalam Matematik, Fizik dan Bahasa Inggeris. Kelayakan yang baik dalam mata pelajaran sains akan diberi keutamaan. Pemegang ijazah yang tergolong dalam kumpulan umur 18 hingga 24 tahun dan memenuhi kelayakan yang diperlukan adalah dipelawa untuk memohon. Untuk menjadi seorang juruterbang pesawat penumpang atau kargo, anda perlu lulus latihan penerbangan dari institut atau sekolah penerbangan yang diiktiraf dalam dan luar negara (Mohd. Yahya Mohamed Ariffin, 2005).


6.0       Skim Perkhidmatan

KLASIFIKASI                                  : PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN   : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

SKIM PERKHIDMATAN                : JURUTERBANG/PEMERIKSA                                                                                          JURUTERBANG


Gred

Jadual Gaji


Gred A3

P1T1
P2T1
P3T1

$1161
$1230
$1302

P1T24
P2T24
P3T24

$3031
$3222
$3428


Gred A2


P1T1
P2T1
P3T1

$3040
$3195
$3356

P1T6
P2T6
P3T6

$3785
$3970
$4161


Gred A1


P1T1
P2T1
P3T1

$3634
$3789
$3968

P1T6
P2T6
P3T6

$4443
$4649
$4863<!--[if !supportLists]-->6.1  <!--[endif]-->      Syarat Lantikan

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
a) Terdiri daripada warganegara

b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

c) (i) Lesen Juruterbang Perdagangan dan Instrument Rating yang diiktiraf oleh Kerajaan    serta mempunyai sekurang-kurangnya 1000 jam pengalaman penerbangan sebagai "Pilot in Command".
(Gaji permulaan ialah pada Gred A3: P1T4); ATAU

 (ii) Kategori C - Captain Transport Aircraft dengan mempunyai pengalaman        penerbangan 1,500 jam dari Tentera Udara DiRaja Malaysia dan Instrument Rating yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred A3 : P1T4);  DAN

d) Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Calon-calon hendaklah juga berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan memuaskan.

<!--[if !supportLists]-->6.2  <!--[endif]-->      Penetapan Gaji Permulaan

Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred A3 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kepakaran berkaitan, mana berkenaan.

<!--[if !supportLists]-->6.3  <!--[endif]-->      Tempoh Percubaan

Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A3 yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 3 tahun.

<!--[if !supportLists]-->6.4  <!--[endif]-->      Latihan

Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang boleh dikehendaki mengikuti kursus latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan (http:// www .eghrmis. gov.my /wp_content2/pekeliling / PP91 / PP91Bil09/PP91Bil09Ms71.html).

7.0       Bayaran Insentif Juruterbang
Rujukan :       JPA (S) 215/8/2-1 Klt.2(38) bertarikh 25 Mac 1996
                                    Syarat dan Kadar :    
Syarat :       Dibayar kepada Juruterbang di Jabatan Penerbangan Awam
Kadar:

Jawatan dan Bidang Tugas
Kadar Sebulan (RM)
a. Juruterbang Penguji Pesawat Udara
3000.00
b. Juruterbang yang mempunyai Airline Transport Licence
5000.00
c. Juruterbang yang mempunyai Commercial Pilot Licence / Instrument
3500.00:            


Agensi Terlibat :        Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan8.0       Lesen Penerbangan

Terdapat tiga bentuk lesen penerbangan.
1. ‘Private Pilot Licence’ (PPL). Lesen ini diambil oleh individu yang mempunyai hobi membawa pesawat. Mereka tidak dibolehkan membawa penumpang.

2. ‘Commercial Pilot licence’ (CPL). Untuk mendapatkan lesen ini, individu berkenaan harus mengambil tiga kertas peperiksaan yang ditetapkan oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

3. ‘Airline Transport Pilot Licence’ (ATPL). Untuk memperoleh lesen ATPL ini bakal juruterbang perlu melengkapkan penerbangannya sebanyak 1500 jam dengan menggunakan lesen CPL serta menduduki enam lagi kertas peperiksaan (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

9.0       Jenis Pesawat

Jenis pesawat adalah seperti berikut:
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Twin Otter yang boleh memuatkan 12 orang penumpang.
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Fokker 50 yang boleh membawa 50 orang penumpang.
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Boeing 737 boleh memuatkan  hingga 400 orang penumpang.
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Air Bus 330.
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Boeing 777.
<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Boeing 747
(Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

10.0     Kenaikan Pangkat

Untuk membolehkan “First Officer’ menjawat jawatan Kapten, juruterbang harus melengkapkan jumlah jam penerbangan yang telah ditetapkan untuk setiap pesawat yang dibawa secara bergilir dengan Kapten. Selain daripada itu, untuk mendapatkan pangkat kapten, turut bergantung kepada kekosongan yang ada.
Untuk membolehkan seorang ‘First Officer’ dan Kapten membawa pesawat yang berlainan jenis pula, mereka perlu mempelajari secara terperinci tentang pesawat tersebut (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

<!--[if !supportLists]-->11.0<!--[endif]-->     Institusi-Institusi Latihan Juruterbang

11.1     Akademi Penerbangan Malaysia atau Malaysian Flying Academy (MFA)

11.1.1  Latar Belakang Akademi Penerbangan Malaysia

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Akademi Penerbangan Malaysia merupakan akdemi yang pertama yang telah ditubuhkan di Malaysia dan juga di Asia Timur. Akademi ini terletak di Batu Berendam, Melaka.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Selain faktor jarak di antara Kuala Lumpur dan Melaka yang hanya mengambil masa dua jam perjalanan, faktor cuaca yang baik sepanjang tahun dengan suhu di antara 28-32 darjah celsius dan mempunyai ruang angkasa yang luas telah menjadikan Mukim Batu Berendam, Melaka sebagai lokasi terbaik bagi penempatan Akademi Penerbangan Malaysia.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Cuaca memainkan  peranan yang penting kerana pelajar perlu menjalani latihan penerbangan sehingga mencukupi jumlah jam yang diwajibkan.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Menurut Pengetua atau Pengurus Besar MFA, Gp. Kapt.M.Kashav, akademi ini ditubuhkan berdasarkan panduan yang disediakan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO).

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Manakala, kaedah latihan diluluskan oleh Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA) berdasarkan ciri-ciri yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Awam United Kingdom (CAA). Sementara itu, para pelajar sentiasa diberi peperiksaan yang akan disediakan oleh pihak DCA dan juga UKCAA.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Peranan utama MFA adalah untuk memberikan pengetahuan dan latihan dalam melahirkan juruterbang yang profesional bagi mengisi kekosongan syarikat penerbangan dalam negara mahupun luar negara.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Latihan penerbangan menggunakan pasawat ringan satu enjin dan enjin berkembar, landasan asphalt, kawalan trafik udara yang lengkap, dan perkhidmatan lapangan terbang yang canggih.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->MFA juga mempunyai sebuah pesawat Single Piston-Engined Piper Tomahawk, 12 buah pesawat Single Piston-engined Piper Warriors, dan empat buah pesawat Twin Piston-engined Piper Seneca III.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->MFA berjaya melahirkan juruterbang bagi syarikat penerbangan utama di dunia seperti Singapore, Airlines, Silk Air, Air Mauritius, Polis Diraja Malaysia, dan Polis Hong Kong (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

<!--[if !supportLists]-->11.1.2    <!--[endif]-->Syarat-Syarat Untuk Mengikuti Latihan Penerbangan di MFA

            Mereka yang berminat untuk mengikuti latihan penerbangan di MFA, perlu mengambil kursus pemulaan, Lesen Juruterbang Komersial (Commercial Pilot’s Licence - CPL). Kursus selama 14 bulan ini membabitkan latihan penerbangan selama 200 jam dengan 700 jam pelajaran teori. Jika berjaya menamatkan kursus ini, pelatih akan mendapat CPL beserta Instument Rating (IR) yang membolehkan mereka membawa pesawat ringan Piper Seneca III.

            Bagi melayakkan diri mengikuti kursus ini, pemohon mesti lulus pemeriksaan perubatan Kelas sebagaimana yang ditetapkan oleh DCA. Pemohon juga dikehendaki mahir dalam bahasa Inggeris kerana pembelajarannya seratus peratus dalam bahasa tersebut.Untuk mengikuti kursus CPL ini, pemohon mesti sekurang-kurangnya berumur 18 tahun pada masa ujian penerbangan terakhir dijalankan. Di samping itu, mereka mesti mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan kepujian dalam bahasa Inggeris, Matematik, dan Sains. Selain itu, pemohon yang memiliki Sijil Am Pelajaran ‘O’ Level, atau sijil lain yang setaraf dengan SPM dan lulus dalam lima mata pelajaran termasuk bahasa Inggeris, Matematik, dan Sains boleh diterima (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

11.1.3  Tahap Temu Duga dan Latihan di MFA
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Setelah pemohonan untuk belajar di MFA diterima, pelatih harus melalui tiga tahap sesi temu duga.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Kegagalan dalam mana-mana peringkat akan menyebabkan peluang untuk mengikuti latihan penerbangan tidak tercapai.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Tahap pertama ialah ujian ‘Psyco Motor’ iaitu kordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Tahap kedua ialah ‘Aptitude’ dan tahap ketiga ialah ‘Oral Interview’.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Setelah melepasi ketiga-tiga tahap tersebut, pelajar akan ditempatkan di MFA, untuk mengikuti latihan penerbangan selama 14 bulan.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Latihan-latihan yang perlu dijalani oleh pelatih di MFA:-
<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->Latihan menerbangkan pesawat satu enjin selama 165 jam. Pesawat ini mempunyai empat tempat duduk.
<!--[if !supportLists]-->2)      <!--[endif]-->Latihan menerbangkan pesawat dua enjin selama 35 jam. Pesawat ini mempunyai enam tempat duduk.
<!--[if !supportLists]-->3)      <!--[endif]-->Latihan secara “visual”. Latihan ini memerlukan pelatih berhubung dengan menara kawalan dan menerbangkan pesawat mengikut peta yang diberikan untuk mencari tempat atau lokasi yang telah ditetapkan
<!--[if !supportLists]-->4)      <!--[endif]-->Latihan Peralatan Penerbangan (Instument Flying) yang dilakukan di dalam pesawat dua enjin. Latihan ini tidak memerlukan pelatih melihat atau nampak daratan, kerana penerbangan yang dibuat berpandukan pada isyarat radio.
<!--[if !supportLists]-->5)      <!--[endif]-->Latihan secara praktikal dan teori dilakukan berselang hari. Latihan secara teori (ground school) meliputi subjek Undang-Undang Udara, Peraturan Pesawat, Enjin Kapal Terbang, Elektrik dan segala-gala mengenai pesawat tersebut.

MFA turut menawarkan kursus 12 minggu kepada juruterbang yang ingin mendapat Lesen Juruterbang Pesawat Persendirian (Private Pilot’s Licence - PPL). Kursus ini boleh diikuti secara sepenuh masa dan juga separuh masa (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

<!--[if !supportLists]-->11.1.4    <!--[endif]-->Kursus Lanjutan Di  MFA

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Bagi kursus lanjutan, MFA menawarkan Kursus Airline Transport Pilot’s (ATPL)Kursus ini membabitkan enam minggu pelajaran dasar, sebelum pelatih mengambil peperiksaan ATPL United Kingdom yang dijalankan oleh DCA di Kuala Lumpur.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Selain itu, MFA menawarkan kursus Asistant Flying Instructor Rating (AFI). Kursus ini mengambil masa enam minggu dan dibuka kepada juruterbang yang mempunyai CPI dengan IMC atau IR yang sah bagi tempoh sekurang-kurangnya tiga bulan.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Kursus tersebut menyediakan latihan dasar dan penerbangan di bawah penyeliaan pengajar berpengalaman. Bagi kursus AFI ini, pemohon mesti mencatatkan 150 jam penerbangan sebagai juruterbang kanan (pilot in command) sesebuah kapal terbang. Pemohon juga diwajibkan lulus peperiksaan prakemasukan (pre-entry) dan ujian penerbangan yang dijalankan oleh pemeriksa daripada DCA (Norhayati Hj. Ramlee, 2002).

11.1.5  Kemudahan Di MFA

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->MFA menyediakan kemudahan yang sungguh selesa bagi para pelajarnya.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Akademi ini mempunyai lima buah blok asrama dengan jumlah 73 bilik yang berhawa dingin.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Terdapat dewan makan, surau, kemudahan sukan, dan rekreasi bagi pelajar yang menumpukan sepenuh masa terhadap pengajian mereka.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Kemudahan lain ialah bilik kuliah yang boleh memuatkan 20 pelajar, bilik penerangan, dan bilik rehat selain mempunyai ruangan latihan bagi juruterbang (cockpit) Frasca 142 bagi latihan dan prosedur penerbangan asas.

Menerusi pembiayaan penaja seperti MARA atau Sistem Penerbangan Malaysia (MAS), lepasan sekolah boleh menyertai Malaysian Flying Academy (MFA). MFA diiktiraf oleh Singapura dan jabatan penerbangan tertentu selain daripada syarikat penerbangan tempatan (Norhayati Hj. Ramlee,2002).

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

11.2    Asia Pacific Flight Training (APFT)
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Asia Pacific Flight Training (APFT), bertempat di Pengkalan Chepa, Kelantan, yang merupakan sekolah latihan juruterbang bertaraf dunia yang menyediakan kursus berkenaan dengan didokongi 14 jurulatih berpengalaman dan berkemahiran tinggi.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Pengurus Besar merangkap Pengetua APFT ialah Mejar (B) Mohd Khalid Ali, 56, yang berpengalaman luas dalam pengurusan operasi, penerbangan korporat dan memiliki lesen Juruterbang Pengangkut Udara (ATPL).
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Pelatih dikenakan yuran pengajian RM190,000 merangkumi semua kelengkapan sepanjang pembelajaran, termasuk yuran semester, pakaian, tempat tinggal dan makanan di samping buku rujukan.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Pelatih didedahkan kepada lima subjek asas memandu pesawat bagi memastikan mereka melepasi beberapa peperiksaan sukar sebelum layak mendapat lesen juruterbang yang diiktiraf Jabatan Penerbangan Awam (DCA).
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Antara mata pelajaran itu adalah meteorologi dan navigation, yang menjadi nadi penting juruterbang, selain mempelajari kemahiran mengendali set perhubungan.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Sepanjang 15 bulan pengajian dengan 165 jam latihan memandu pesawat satu enjin dan 35 jam mengendali pesawat dua enjin, pelatih perlu membuktikan mereka mampu menjadi juruterbang yang cekap dan berdisiplin.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Setiap pelatih dikehendaki menghabiskan tempoh pengajian dengan sekurang-kurangnya 42 jam hingga 45 jam latihan penerbangan sebelum layak mendapatkan Lesen Juruterbang Persendirian (PPL) yang dikeluarkan DCA.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Setiap pelatih di sini mempunyai jaminan kerjaya sebagai juruterbang bertaraf antarabangsa sama ada dengan Penerbangan Malaysia (MAS) atau syarikat penerbangan lain di dunia (Betty Subaryati, 2007).
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
12.0    Organisasi Latihan Penerbangan Dan Kelab Penerbangan

Aviation Flying Training Organization


S/N

Organisation


Adress

Tel

Fax

1.

Malaysia Flying Academy
Sdn. Bhd

No. 101, Lot 3224,
Mukim Batu Berendam,
75350 Melaka.
(PPL/A, CPL/A, IR, AFI & FI)
Web site


06-3174026

06-3174362

2.

Integrated Training & Services

Lot 38021,
Jalan Lapangan Terbang,
31350 Ipoh,
PERAK
(PPL/A/H, AFI & CPL/H)


05-3135696

05-3136436

3.

H.M.Aerospace Sdn. Bhd.

No 49, The boulevard,
Mid Valley City,
Lingkaran Syed Putera,
60200 Kuala Lumpur. (HQ)
Singgahsana, Jalan Kuala Muda
Mukim Padang Mat Sirat
07100 Langkawi
Kedah Darul Aman
(PPL/A, CPL/A, IR &AFI)


03-27305099
04-9532000

03-27305010
04-9532001

4.

Asia Pacific Flight Training

Suite 50-5-5, Level 5
Wisma UOA Damansara
50 Jalan Dungun
50490 Kuala Lumpur
Sultan Ismail Petra Airport
Pengkalan Chepa
16100 Kota Baharu
Kelantan
Website: www.asiapacificflighttraining.com

603-20923177
609-7738722

603-20939218
609-7738891

Flying Clubs


1.

Kelab Penerbangan
4B Malaysia


Hangar KP4B, Lpgn Terbang Batu Berendam

06-3176717

06-3176717

2.

Kelab Penerbangan Sabah


Old Airport Terminal, International Airport, Post Office Box 10747, K.K.

088-55049/
219406

088-219626

3.

Kelab Penerbangan Tanjong


13 Floor, Off Blk. , Sheraton Hotel, 3 Jln. Larut 10050

04-2272888

04-2284018

4.

Kelab Rekreasi Udara Langkawi


Langkawi International Airport, Pdg Mat Sirat
Langkawi, Kedah


04-9552191

04-9552195

5.

Sarawak Flying Club

North Pan Hangar, Kuching International Airport, 92357 Kuching, Sarawak


082-463103

082-574892

6.

Subang Flying Club

Terminal 3, Sultan Abdul Aziz Salahuddin Airport, Jln. Lpgn Terbang SAAS,
47200 Subang, Selangor


03-78469134

03-78472135

7.

Elite Flying Club

Depature Hall, Terminal 3, Lpgn Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, 47200 Subang, Selangor


03-78591466

03-78591290

8.

ESB Flying Club

No. 22C, 3rd. Floor,
Jln. SS 19/1D,
47500 Subang Jaya, Selangor

03-78464733
03-78464745

9.

FAS Udara Flying Club

113A, Block A, Kelana Busines Centre, SS 7/2,
47301 Petaling Jaya, Selangor.
03-78052895
03-78052817

10.

FRAS Flying Club

Cargo Complex, Sultan Ismail International Airport,
81250 Senai, Johor

019-7252843

07-5995290
11.

Royal Selangor Flying Club

Old Airport Road,
50460 Kuala Lumpur
P.O. Box 11769,
50756 K. Lumpur


03-21411934

03-21411982

12.

Terengganu Flying Club

Tkt. 1, Lot PT 17693-K, Tmn. Semarak,
21200 K. Trengganu, Trengganu


09-6664750

09-6664750

13.

Johor Flying Club

Cargo Apron, Sultan Ismail International Airport,
Senai


07-5991255

07-5990355

14.

Kedah Flying Club

Lpgn Terbang Sultan Abdul Halim (Rumah Kelab)
Kepala Batas


04-7145051

04-7142381

15.

Kelab Aero Perak


Jalan Lapangan Terbang,
Ipoh, Perak


05-3127359

05-312735913.0     Penutup

            Kerjaya sebagai juruterbang memang terbuka luas, berikutan perkembangan pesat industri penerbangan dari dalam dan luar negara. Terdapat banyak syarikat penerbangan, sama ada di dalam mahupun luar negara yang menyediakan peluang pekerjaan ini.
           
            Dari segi pendapatan, kerjaya ini menjanjikan gaji yang cukup lumayan serta ditambah dengan pelbagai insentif lain, selaras dengan tugasnya yang cukup mencabar dan berisiko. Kerjaya dalam bidang ini manjanjikan masa depan yang cerah.

128 comments:

 1. Salam...

  Ada Jawatan Kosong juruterbang sedang dibuka... Sila layari

  fb.com/quasararmada

  dengan segera... (30 orang diperlukan!!!)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak nak komen apa-apa,,,cuma nak tanya betul ke kalau mandi pakai sabun carrie junior gajah monyet kuda datang mandi sekali???...

   Delete
  2. Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya Ibu Anita Tki Malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu.saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang ibu tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Sudah banyak para normal yg kami mintai angka togel dan uang gaib cuma Ki Witjaksno yg berhasil alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus. jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ki Witjaksno:0852_2223_1459. ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya
   KLIK-> BOCORAN TOTO 2D 3D 4D 5D 6D

   Delete
 2. macam mna klau tak ambil mata pelajaran fizik boleh kah masuk pilot?? :p

  ReplyDelete
 3. Terima kasih . Maklumat sangat berguna untuk saya . Boleh saya tanya ? macam mana kalau kita ambil pengajian bukan selepas spm . Maksudnya , saya nak berkerja dulu untuk kumpul duit untuk yuran dan membuat tawaran dalam lingkungan umur melebihi 19 ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. info kt sini mmg bgus..kalau nk apply masa umur brapa2 pn blh,jnji dh hbis SPM..

   Delete
 4. assalamualaikum, tuan boleh bagi tips lulus semua written test by dca/ICAO ketika di ground school. bagaimana nak lulus subject meteorology, navigation, ICAO english, basic aircraft knowledge. etc

  ReplyDelete
  Replies
  1. sorry mencelah..tips untuk lulus - banyakkan tanya dari senior,kwn2 atau instructor,jgn malu
   -byk buat latihan (question bank)
   - faham theory dan basic dgn baik
   kalau ada soalan lg tnya la kat naimkhamsul@yahoo.com,kalau blh tolong sy tolong :)

   Delete
 5. Salam .Saya seorang pelajar jurusan Pengurusan Pelancongan di Politeknik dan masih belajar .Saya bercadang nak menyambung minat saya dalam bidang penerbangan .Jadi bagaimana ? tetapi saya perlu menghabiskan pengajian saya disini .Terima kasih :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. sorry mencelah..sy suggest dah habis study nnti,try apply..xslh belajar byk bnda

   Delete
 6. To apply so easy but to pay...sure not easy

  ReplyDelete
 7. Salam, saya benar-benar ingin menjadi seorang juruterbang. Segala benda saya dah usahakan, akhirnya saya telah menerima surat persetujuan dari DCA. Tetapi, ada pula yang kata pilot sekarang tiada kerja dan tiada pinjaman. Jika saya buat pinjaman bank, dan saya tiada jaminan kerja saya akan muflis. Saya minta nasihat dari sesiapa saja yang ingin membantu. Terima kasih semua :)

  ReplyDelete
 8. salam..holder PPL mmg xleh bwk penumpang langsung ek? so jz bleh fly sorg2 la yer? brape anggaran kos utk PL ni yer?

  ReplyDelete
 9. saya tak ambil fizik dekat sekolah tapi saya nak jadi juruterbang , ilmu fizik buleh belajar baru ke

  ReplyDelete
 10. assalamualaikum.. saya sangat berminat dengan kerjaya sebagai seorang pilot, tetapi x ambil subjek fizik masa SPM? Boleh tak saya mohon?

  ReplyDelete
 11. Salam,saya teringin sangat untuk menjadi seorang juruterbang sejak kecil lagi.Malangnya sekarang ketinngian saya adalah 144.5cm.Saya berumur 14 tahun dan memang sejak sekolah rendah lagi saya mahu menjadi seorang juruterbang kerana setiap kali saya naik kapalterbang,saya berasa seolah-olah saya sendiri yang memandunya,saya tidak gentar dan saya tidak fobia akan ketinggian.Bolehkah awak membantu saya?

  ReplyDelete
  Replies
  1. menipu. naik kapal terbang pon tak pernah. dah la pendek . bawak kapcai bole lah musibat

   Delete
  2. org pompuan jgn ler nk mendahului org lelaki...nk bwk kapal terbang...klu kerjaya nnti..ade ker pilot org pompuan...yakin ke penumpang naik nnti..dkt jalan raya pon org pompuan bwk keta..kelam kabut..fikir2 lh sendiri....

   Delete
  3. Stop being a judgemental. It is 2016 and still nak berfikiran kampung. Grow up.

   Delete
  4. Stop being a judgemental. It is 2016 and still nak berfikiran kampung. Grow up.

   Delete
  5. sekarang dah ramai pilot wanita, malaysia pun dah ada , jet fighter pun dah lama malaysia ada pilot wanita , kalau dah minat usaha la dik , ketepikan kritikan negetif.

   Delete
 12. saya nak sangat jadi juruterbang . that is my ambition . saya form 4 sekarang . fizik kena lulus sekurang-kurangnya B+ eh . betul ke ? .so kalau B- tak dapat eh ?

  ReplyDelete
 13. saya nak sangat jadi juruterbang . that is my ambition . saya form 4 sekarang . fizik kena lulus sekurang-kurangnya B+ eh . betul ke ? .so kalau B- tak dapat eh ?

  ReplyDelete
 14. Assalamualaikum.
  1) Saya nk tanya kalau kita tak ambil subjek fizik takpe ke ?
  2) BI kena lulus setakat mana ? C / B boleh ke ?
  3) Boleh dapat mana-mana pinjaman tak ?

  ReplyDelete
 15. sekarang niee sye form 3 . sye dri darjah 4 berminat nak jadi pilot smpai laa sekarng . kalau saya tk dpt msuk kelas sain smeada sye boleh jd pilot or nk kne masuk kelas sain jugak ??

  ReplyDelete
 16. salam.saya pelajar mrsm..adakah MARA ada memberikan tajaan dalam bidang ini ?

  ReplyDelete
 17. salam,, kalau nak masuk MFA / HM Aerospace, yuran dia brapa?? sama ek??..

  ReplyDelete
 18. klu nk msk aerospace ape kelayakn yg perlu

  ReplyDelete
 19. macam mane saye nak masuk akedemi penerbangan??

  ReplyDelete
 20. salam.saya nak tau macammana nak apply kerja aircraft technician?plz info me at lienaza77@yahoo.com

  ReplyDelete
 21. ingin bertnya...mcm mna untuk memohon institut aero ni bagi lepasan Spm aliran sains teknikal??Rsault kelayakan memohon berapa??secara borang or online untk memohon??? dn mcm
  pembiayaan boleh mohon schoolrshp ke??pls rsult dh kluar xtau nk mohon mcm mne

  ReplyDelete
 22. ingin bertnya...mcm mna untuk memohon institut aero ni bagi lepasan Spm aliran sains teknikal??Rsault kelayakan memohon berapa??secara borang or online untk memohon??? dn mcm
  pembiayaan boleh mohon schoolrshp ke??pls rsult dh kluar xtau nk mohon mcm mne

  ReplyDelete
 23. assalamualaikum .. sy skrg form5 ..sy tiada masalah dlm subjek fizik dan math ... dan sy bercita-cita utk menjadi juruterbang tp tinggi sy 150cm .. boleh tak nnt lepas spm sy nk mohon ?? agak2 dgn ktinggiansy 150cm boleh terima ke ?

  ReplyDelete
 24. lepas spm boleh apply ker? bkn ker nak ambi ijazah sarjana dulu..

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 25. Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 26. Salam..Nak tanya..kalau kita dah ade degree local universiti...boleh ke nak apply lesen CPL ni atau lesen yang sewaktu dengannya..bagaimana pula dengan yuran keseluruhannya?

  ReplyDelete
 27. Replies
  1. usaha la bodoh. tulis kt sini sape nk layan.. pantat la lu ni

   Delete
  2. kepala bapak ko bodoh..siall punya orang..bahasa tue jaga sikit..mak ayah tak ajar kot..aku mencarut sbb geram dgn bahasa ko bodoh

   Delete
 28. adakah seseorang yang memakai cermin mata dan mengalami rabun jauh ,boleh menjadi seorang juru terbang ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. kau sedar la diri kau tu.. jadi cikgu bolela

   Delete
  2. tak boleh rasenye akak sebab pilot ni ade hadnye tahap kerabunan tu

   Delete
  3. tak boleh rasenye akak sebab pilot ni ade hadnye tahap kerabunan tu

   Delete
 29. Mcm Mna Pula Bagi Plajar Yg X Ambik M/P Fizik?

  ReplyDelete
 30. As Salam ,
  Saya nak tnya berapa kos detail lengkap untuk sertai kursus ni?
  kalau tahu tolong reply . tq

  ReplyDelete
 31. As Salam ,
  Saya nak tnya berapa kos detail lengkap untuk sertai kursus ni?
  kalau tahu tolong reply . tq

  ReplyDelete
 32. Im amira from penang and im gonna sit for my spm this year . im too attracted with this course and would love to further my studies in mfa . what should i do for me to be able joining this academy after my spm ?

  ReplyDelete
 33. Im amira from penang and im gonna sit for my spm this year . im too attracted with this course and would love to further my studies in mfa . what should i do for me to be able joining this academy after my spm ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. How to join the malaysian flying academy

   Delete
 34. hai...sya nk sangat jdi seorng pilot...

  sya brumur 14 thun skrng...

  ketinggian 162 cm...

  tpi...kalau SPM nnti...maths,bi.bm.sains.fizik,...gred yg pling kurang pun apa yaaa untuk jdi pilot???plz reply...cause i want to be a pilot so much...tq...

  ReplyDelete
  Replies
  1. bodoh..nk jd pilot tp tak reti baca..baca la kt atas tu cibai.

   Delete
  2. atleast you got credit in english,mathematics and a science subject.Also you must proficient in english language

   Delete
  3. if you dont mind, think carefully about the fees. it's no joke that aviation courses spend lots of money

   Delete
 35. Tak nak komen apa-apa,,,cuma nak tanya betul ke kalau mandi pakai sabun carrie junior gajah monyet kuda datang mandi sekali???...

  ReplyDelete
  Replies
  1. betul,harimau pun datang , dia datang patahkan leher kau

   Delete
 36. Saya bercita cita besar untuk menjadi seorang juruterbang .. bagaimana kalau saya masuk sekolah kolaj vokasional dan ambil bidang pelancongan.. boleh kah saya momohon untuk menjadi seorang juruterbang .

  ReplyDelete
  Replies
  1. ofcourse you can. everyone can be a pilot but you have to pass all the tests

   Delete
 37. disini saya nak share pd sape2 yg nak tambah side income.. nak tak kalau kita cuba n usahakan untuk dptkan income RM900 sehari?? Free Register. .Tiada apa2 bayaran dikenakan.. (kalau rasa program ni menipu, anda tak rugi apa2 pun. Sbb tak kluar modal langsung pun).
  Tak perlu jumpa org. Tak perlu jual barang. Anda buka link di bawah yg sy bg.. dan Register je. Anda terus dpt USD25x4.2 =RM105.. 
  Lepas tu anda dapat link sendiri dan copy ayt sy ni.. postkan pd kawan2 fb ke. Twitter ke dan sebagainya.. 
  Setiap yg buka link anda , anda akn terima USD10x4.2=RM42. Mudah sungguhkan.!!
  Anda boleh pilih samaada duit masuk ke Acc bank atau Cek dipos ke alamat rumah anda. Ramai yg dh Register sbb apa?? Sebab free dan dpt income. Klik link ni klu nak cuba2 buat duit dgn tanpa kos (FREE) tak salah mencuba tp klu x cuba kita yg rugi.
  Blh msuk link tu dulu..bace arahan.. Xmakan duit or pa pe pun... Klau rase nak join .. Baru klik register[微笑]. http://jobrize.com/index.php?ref=745446

  ReplyDelete
 38. sape nk belajar jdi juru terbang bole...tpi kene pikir kerjaya mse akn dtng...dgr mmg syok....tpi tk bole tandingi juruterbang perang dunia 1 dn 2..pilot war..mmg berani dn cekap...terutama nazi war..zamn tu tk kira akademik pon jnji berani brjuang....yg nk apply ni klu org pompuan nk berkerjaya fikir ler dlu...ape ada pilot women ker...jgn rase nk syok sendiri jer belajr....pikir kerjaya ler..

  ReplyDelete
  Replies
  1. apa masalah kau ni , dia nak jadi pilot biasa je kau dh sampai war dh kenapa ? And what is wrong with the existence of woman pilot ? Ada ke dia tulis dia nak pilot lelaki je ? Takde kan , kau janganlah nak kecoh sangat pasal minat orang . dah dia minat kau pula nak kecoh hadoh serabut

   Delete
  2. ramai wanita jadi pilot , mak we aku pun pilot, pilot tentera lagi ,aku pun pilot , asal pandai bagi masa komitmen keluarga saling mempercayai , atau kamu ingat susah nak dapat kerja ? kerana dia wanita? kalau nak comitment lebih dalam kerja , ambil lah wanita

   Delete
 39. Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Terma pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi sah dan syarikat amanah berlesen yang dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat dan pinjaman lebih permohonan membentuk perniagaan bersama, melalui

  e-mel: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  Ketua Pengarah
  CASHFIRM

  ReplyDelete
 40. ASSALAMUALAIKUM .

  SAYA NAK BERTANYA , SAYA BERUMUR 16 TAHUN DAN SEKARANG BERADA DALAM KELAS SAINS TULEN ( SCIENCE STREAM )

  SEMUA SUBJEK REQUIREMENT SAYA ADA , FIZIK MATH BI , TAPI SAYA TAK ADA SAINS , SAYA ADA BIO SHJ.

  BOLEHKAH ? DENGAN SUBJEK BIO TERSEBUT ? ATAU MEMANG MEMERLUKAN SUBJEK SAINS ?  Terimakasih.

  ReplyDelete
  Replies
  1. by the way, if i am not mistaken, you must got 5 credits including english , mathematics and a science subject either physics/chemistry/biology/science. are you got it? plus you must proficient in english language

   Delete
  2. if you don't mind, please think carefully about the course fee. most of aviation courses spend lots of money and i will say RM280k for only CPL licence. that's no joke and if you want to know the truth you can send email to

   Delete
 41. ASSALAMUALAIKUM .

  SAYA NAK BERTANYA , SAYA BERUMUR 16 TAHUN DAN SEKARANG BERADA DALAM KELAS SAINS TULEN ( SCIENCE STREAM )

  SEMUA SUBJEK REQUIREMENT SAYA ADA , FIZIK MATH BI , TAPI SAYA TAK ADA SAINS , SAYA ADA BIO SHJ.

  BOLEHKAH ? DENGAN SUBJEK BIO TERSEBUT ? ATAU MEMANG MEMERLUKAN SUBJEK SAINS ?  Terimakasih.

  ReplyDelete
 42. Assalamualaikum..nk tnye...mcm mn nk jd pilot ea...pas spm...apply trus kherr or amek ijazah lg...??

  ReplyDelete
 43. Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan? Ia mengambil
  pinjaman untuk membayar bil-bil anda? Pada masa ini kami tawarkan
  pinjaman pendidikan, pinjaman perniagaan, pinjaman rumah, pinjaman pertanian,
  pinjaman peribadi, pinjaman kereta, dan lain-lain Jika anda perlu
  menyatakan minat anda ke atas pinjaman, supaya kita boleh
  menghantar maklumat lanjut kepada anda.
  Hubungi kami melalui e-mel joycerolandloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 45. Saya lepasan spm dlm jurusan sains, minat yg mendalam dlm penerbangan dan cita2 sebagai pilot.apakah langkah yg perlu diambil memandangkan saya di dalam jurusan undang-undang??

  ReplyDelete
 46. Ni pilot pukauan f 35...lama tunggu copit airbus..asik 3d copit je ..kalau nak ikut tampa tenpoder pon dh boleh landing...I ..ni no satu punya exam cda..boing dan airbus..bila nak pangil dear pengerusi..tulis kat situ 18 hingga24 ..ni mana batang hidung pon tk nampak..tellifon.kita mintak clim banyak..tapi dh ambik bidang tu..lama tunggu..

  ReplyDelete
 47. Salam.. Saya nk ambil spm tahun ni.. Saya kelas science stream.. saya ambil addmaths skali.. Nk tanya.. Kalau tak ambil science takpe ke ? Hanya physics , maths , addmaths , BI and BM.. Please inform me.. I want to be a pilot like my father.. Hope you can help me.. muhammadnuaim1989@gmail.com

  ReplyDelete
 48. Ada minat nk jd pilot tp yurannye mahal..n saye x ambil fizik...

  ReplyDelete
 49. Ada minat nk jd pilot tp yurannye mahal..n saye x ambil fizik...

  ReplyDelete
 50. Hmmm, nak sgt jd pilot tp time pemilihan kelas tuk msuk kelas form 4 sy x pilih kelas sains n tak ambik fizik, mcm mna ble bantu tak? Tuk capai cita2 sy?

  ReplyDelete
 51. Hi, Semua orang amat gembira memberikan bukti besar saya pada bagaimana saya mendapat jumlah pinjaman keinginan saya dari Mr Ranner yang merupakan maneger pinjaman ranner Syarikat, saya ingin cepat menggunakan peluang ini untuk membiarkan seluruh dunia tahu itu, Am Mrs Nurs Jaya dari Jalan Ampang Kuala Lumpur di Malaysia saya dalam mencari pinjaman untuk memulakan perniagaan sendiri bagi menyokong perniagaan saya, perbelanjaan jadi saya pergi dalam talian mencari pinjaman ketika saya terserempak dengan beberapa pemberi pinjaman yang menipu dan scammed jauh sedikit wang saya di bahawa proses masa i mendapat keliru i tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi kerana wang yang sedikit i telah mempunyai dengan saya telah diambil oleh mereka anak haram penipuan yang memanggil diri mereka pemberi pinjaman pinjaman sebenar, Maka pada satu hari setia sebagai i telah melayari melalui internet mencari pekerjaan i terserempak dengan beberapa testimoni mengulas mengenai forum dengan satu Mrs Nurs Jaya, dan Puan monica tentang bagaimana mereka menerima pinjaman mereka daripada Syarikat bandar bank E-mel: rannerloan565@gmail.com Jadi saya berkata kepada diri saya sendiri bahawa saya mesti memberi ini perbicaraan kerana saya begitu takut mengenai apa yang orang lain peminjam lakukan kepada saya, jadi saya pergi ke hadapan mengambil alamat e-mel peribadi yang bersama-sama dalam komen-komen di website jadi saya menghubungi beliau memaklumkan bahawa saya telah dirujuk kepadanya oleh beberapa pelanggan yang menerima pinjaman mereka dari syarikat, Encik Adam, dan Puan sule Luis, oleh itu, apabila dia mendengar bahawa beliau amat gembira dengan keadaan itu, Jadi dia meyakinkan saya bahawa saya sedang dalam syarikat yang betul di mana i boleh menerima jumlah pinjaman keinginan saya, mereka memberikan saya borang permohonan pinjaman peminjam untuk mengisi dan kembali, saya melakukan semua bahawa, memandangkan mereka semua maklumat yang perlu saya tentang saya, Jadi saya telah diberikan syarat-syarat dan keadaan semua syarikat mereka berjalan lancar tanpa sebarang kelewatan, dalam tidak kurang daripada 24 jam i dimaklumkan wang itu sah pinjaman saya daripada 7,000,000 RM telah didaftarkan dan diluluskan oleh lembaga pinjaman mereka pemegang amanah, jadi pada proses yang masa i begitu gembira apabila mereka memberitahu saya saya perlu menghantar mereka melalui butir-butir perbankan, tetapi saya sedikit ragu-ragu untuk melakukannya jadi saya berkata saya mempunyai kepercayaan dan percaya untuk pemberi pinjaman ini memanggil Mr Abraham i kepada mereka melalui akaun bank supaya menghairankan saya menerima dan amaran dari bank saya bahawa akaun saya telah dikreditkan dengan jumlah 7,000,000 RM oleh Mr Ranner. Jadi saya segera e-mel kepadanya bahawa saya mempunyai menerima pinjaman saya berjaya, Jadi saudara-saudara di luar sana masih mencari syarikat pinjaman yang tulen i akan menasihati anda untuk sila hubungi Encik Abraham dengan yang sama E-mel: rannerloan565@gmail.com dan i tahu dia juga akan membantu anda dengan jumlah pinjaman keinginan anda okay, E-mel mereka hari ini dan anda akan gembira anda lakukan. dari kakak Nurs Jaya, Jalan Ampang Kuala Lumpur, Malaysia;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  ReplyDelete
 52. Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Puan Jane Alison, pemberi pinjaman pinjaman peribadi mempunyai membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar 2% kadar faedah kepada individu, syarikat dan syarikat-syarikat di bawah terma dan syarat yang jelas dan mudah difahami. hubungi hari ini kami melalui e-mel supaya kita boleh memberikan syarat-syarat pinjaman dan syarat-syarat kami di: (saintloanss@gmail.com)

  ReplyDelete
 53. Halo, saya Mrs Nelly mulia, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang menawarkan pinjaman pada tingkat bunga hanya 2%. kami menawarkan, pinjaman pribadi, kredit mobil, modal usaha, pinjaman pribadi dll untuk individu dan perusahaan yang dalam kesulitan keuangan di bawah persyaratan pinjaman yang jelas dan dan dimengerti. hubungi kami hari ini melalui email sehingga kami dapat memberikan persyaratan pinjaman dan kondisi: (nellyperious@gmail.com)

  ReplyDelete


 54. Hello, Adakah anda memerlukan pinjaman dari syarikat yang paling dipercayai dan boleh dipercayai
  di dunia? jika ya maka hubungi kami sekarang untuk kami menawarkan pinjaman kepada semua
  kategori pencari sama ada syarikat atau untuk kegunaan kakitangan. kami menawarkan
  pinjaman pada kadar faedah 3%, Hubungi kami melalui e-mel:
  homefund01@gmail.com

  (1) Nama Penuh
  (2) Alamat Penuh
  (3) Negara
  (4) Umur
  (5) Pekerjaan
  (6) Beritahu nombor telefon
  (7) Seks:
  (8) Jumlah Pinjaman yang diperlukan:
  (9) Tempoh Pinjaman

  Email kami di: homefund01@gmail.com

  ReplyDelete


 55. Hello, Adakah anda memerlukan pinjaman dari syarikat yang paling dipercayai dan boleh dipercayai
  di dunia? jika ya maka hubungi kami sekarang untuk kami menawarkan pinjaman kepada semua
  kategori pencari sama ada syarikat atau untuk kegunaan kakitangan. kami menawarkan
  pinjaman pada kadar faedah 3%, Hubungi kami melalui e-mel:
  homefund01@gmail.com

  (1) Nama Penuh
  (2) Alamat Penuh
  (3) Negara
  (4) Umur
  (5) Pekerjaan
  (6) Beritahu nombor telefon
  (7) Seks:
  (8) Jumlah Pinjaman yang diperlukan:
  (9) Tempoh Pinjaman

  Email kami di: homefund01@gmail.com

  ReplyDelete

 56. Apakah Anda perlu 100% Loan? Saya dapat melayani kebutuhan keuangan Anda dengan lebih sedikit masalah pengembalian itu sebabnya kami mendanai Anda untuk hanya 2%. apapun Anda situasi, wiraswasta, pensiunan, memiliki peringkat kredit yang buruk, kami dapat membantu. pembayaran yang fleksibel selama 1 sampai 20 tahun.

  * Kredit Kendaraan Bermotor
  * Pinjaman Real Estat
  * Pinjaman Bisnis
  * Pinjaman Lainnya
  * Kredit
  * MasterCard

  Silahkan hubungi kami melalui e-mail:
  Isabelloancompany@gmail.com
  Catatan: Pinjaman memberikan tingkat bunga tahunan hanya 2%. Harap Anda akan diberikan kredit di negara manapun di dunia untuk menjadi perumahan.

  kebutuhan pelanggan, kita perlu memberikan informasi berikut untuk membuka file pemrosesan pinjaman.

  1. NAMA LENGKAP: ...............................
  2. ALAMAT: .............................. .. ...
  3. KERJA: .....................
  4. NEGARA: ........................
  5. KONDISI: ........................ ..
  6. Kota: ...........................
  7. SEX: ............................
  8. Umur ........................... ..
  9. NOMOR TELEPON MOBILE: ............ ..
  10. KREDIT TOTAL DIBUTUHKAN: ..........
  11.Monthly Penghasilan ..................
  12.DURATIO dari: ..................... ..
  13. PINJAMAN TUJUAN ...............

  Terima kasih atas kerja sama anda
  Isabel Johnson PINJAMAN PERUSAHAAN
  EMAIL ADDRESS: Isabelloancompany@gmail.com


  ReplyDelete
 57. Halo kawan-kawan, saya Agus daripada Indonesia. Saya di sini untuk berkongsi beberapa maklumat penting tentang bagaimana untuk mendapatkan pinjaman daripada organisasi pinjaman islamic, saya tidak percaya bahawa saya boleh mendapatkan pinjaman dari mana-mana pemberi pinjaman dalam talian atau internet kerana saya sentiasa fikir mereka semua penipuan. Tetapi cerita ini berubah dua minggu lalu apabila rakan memberitahu saya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman perniagaan daripada mereka. Walaupun saya merasa sukar untuk percaya, tetapi saya memberitahu diri saya terpaksa mengambil risiko kerana saya serius memerlukan pinjaman. Saya telah mendaftar untuk pinjaman sebanyak $ 70,000 USD. Saya menghubungi mereka di Itali. Yang mengejutkan saya, pinjaman saya telah diluluskan dan saya menerima pinjaman selepas 3 hari. Satu perkara yang saya suka tentang mereka adalah bahawa semua pinjaman mereka adalah sangat mudah untuk memproses dan jelas. Tiada kos tersembunyi. Tidak ada jaminan yang diperlukan daripada saya kerana saya memfailkan pinjaman tanpa jaminan. Mereka mempunyai takut akan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akan menasihati sesiapa sahaja yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi mereka dengan segera melalui e-mel (frb228813@gmail.com) dan salah satu kakitangan mereka akan segera bertindak balas kepada anda. Sila berkongsi maklumat ini dengan saudara-saudara Islam yang kuat, mereka akan mengetahui bahawa organisasi wujud dan mendapatkan pinjaman dari them.May maha kuasa Allah memberkati tahun baru ini untuk kita.

  ReplyDelete
 58. Adakah anda memerlukan pinjaman? atau memerlukan pinjaman untuk membayar dept atau bil-bil anda bimbang tiada lagi, dan jika ya, sila hubungi kami secara langsung pada: jeffersoncarsonloanfirm@hotmail.com

  nama: ....
  Jumlah Pinjaman yang diperlukan: .......
  menyatakan: ....
  negara: ...
  nombor telefon:.....

  NOTA: SEMUA MAIL PERLU DIKEMUKAKAN KEPADA EMAIL INI: jeffersoncarsonloanfirm@hotmail.com

  ReplyDelete
 59. Kami bekerja secara legal di bawah Rentenir 1951 kami menawarkan pinjaman uang tunai instan kepada karyawan pemerintah dan swasta. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda.
  Anda butuh uang mendesak?
  * Sangat mudah dan cepat transfer ke rekening bank Anda.
  * Pembayaran dimulai delapan bulan setelah Anda mendapatkan uang Anda.
  rekening deposito
  * Suku bunga rendah 2%
  * Pembayaran jangka panjang (1-30 tahun) periode.
  * Jangka waktu pinjaman dibayar bulanan dan fleksibel.
  * Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendanai? Setelah mengirimkan aplikasi pinjaman
  Anda dapat mengharapkan respon awal kurang dari 24 jam.
  Pendanaan di 72-96 jam setelah menerima informasi yang kita butuhkan.
  Dari
  Hubungi perusahaan kartu kredit Anda resmi dan berlisensi berlisensi.
  bantuan keuangan ke negara-negara lain.
  Untuk lebih bentuk informasi dan aplikasi kontak dengan pinjaman ini.

  E-mail: Thecommunityloancompany@gmail.com
  Website: Thecomloan.com
  Tel: +17604417002

  ReplyDelete
 60. Tahun ini segera akan berakhir, adakah anda mencapai matlamat anda yang anda tetapkan untuk tahun ini? Kami berada di sini untuk membantu anda merealisasikan impian anda. Memohon untuk pinjaman serta-merta hari ini dan membina semula perniagaan anda dan memulakan usaha yang lebih baik dan menangkap impian anda. Kami memberi seluruh dunia pinjaman dan apa-apa jumlah yang anda mahu. Hubungi kami sekarang (hannahbossloanfirm@gmail.com) Berimanlah i, Puan Hannah Boss. masa depan anda adalah selamat.

  ReplyDelete
 61. Jangan gunakan semua ini Lender Money Swasta here.They terletak di, Ghana, Turki, Perancis dan Israel Nama saya Risna Susanti, saya sedang warganegara Malaysia. Adakah anda telah mencari pinjaman? Adakah anda memerlukan pinjaman peribadi atau perniagaan segera? Hubungi Puan Joyce dia membantu saya dengan pinjaman sebanyak $ 800,000 beberapa hari lalu selepas telah scammed daripada $ 12.000 dari seorang wanita yang mendakwa dirinya sebagai pemberi pinjaman pinjaman tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan hari ini bahawa saya mendapat pinjaman saya bernilai $ 800.000.Feel hubungi syarikat untuk service.This kewangan tulen adalah alamat mereka sebenar e-mel: joycerolandloancompany@gmail.com »} untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mendapatkan pinjaman anda atau anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya untuk mendapatkan panduan lanjut dan nasihat mengenai bagaimana untuk memohon pinjaman dari Puan Joyce dalam risnasusanti247@gmail.com. Dan sekali lagi syukur kepada JOYCE ROLAND kerana memberi pinjaman sebanyak $ 800,000

  ReplyDelete
 62. Apakah Anda dalam kesulitan keuangan? Apakah Anda perlu
  pinjaman untuk memulai bisnis atau untuk membayar tagihan Anda?
  Kami memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan bantuan dan kami memberikan pinjaman kepada perusahaan lokal, internasional dan juga pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%.
  Terapkan Sekarang Via Email: augustinaevansloanfirm@gmail.com
  Terima kasih
  Terima kasih dan Tuhan memberkati
  Ibu Augustina

  ReplyDelete
 63. salam nak tanye.kalau kite takde m/p fizik boleh kea apply ? dan untuk lima subjek tu mereka mahu kredit . atleast ? a,b or c ? dan nak tnye total untuk kite dapatkan tiga tiga lesen bape yea . sbb saye penah bace satu blog pasal pilot juga . saye bace kat situ yuran kemasukan sahaja dah Rm75k . kalau tak silap saye untuk habiskan akademi penerbangan sahaja kita akan habis more than Rm250k .kalau boleh saye nak kesahihan yg benar lhaa . sbb saye minat sangt dgn pilot ni . just m/p jea tk . sbb saye ade jgk terpikir nak smbung belajar cost penerbangan lepastu baru nak try mohon . boleh kea mcmtu ? cost penerbangan boleh kea kite apply ? mintak jasa sesiapa yg mahir tentang ini . saya nak tau kesahihan yg sebenarnya cmne . kalau saye ade salah info tlg betulkan . mintak jase baik nak tau sngt ni

  ReplyDelete
 64. Adakah anda memerlukan pinjaman sebenar? Adakah anda pernah ditolak oleh mana-mana institusi, bank-bank kewangan dan syarikat kewangan yang lain? Jika ya, bimbang lagi kerana @ JESSICABROWNFINANCEFIRM kami adalah syarikat kewangan berpengalaman yang memberikan pinjaman mudah percuma kepada individu yang tulen dan serius, syarikat-syarikat, syarikat-syarikat korporat dan orang ramai pada kadar faedah 2%. Kami mempunyai akses ke kolam tunai untuk memberi kepada Sme dan mereka yang mempunyai rancangan untuk memulakan perniagaan tidak kira betapa kecil. Tetap yakin kesejahteraan dan keselesaan sahaja yang kami berada di sini untuk pastikan. Dapatkan berhubung dengan kami perkhidmatan pelanggan @ email: jessicabrownfinancefirm@gmail.com untuk maklum balas yang cepat dan pantas ......
   
                                      PEMOHON DATA DIPERLUKAN
   
   
  1. Nama
  2. Negara
  3. Alamat
  4. Jantina
  5. Pekerjaan
  6. Jawatan di tempat kerja
  7. pendapatan bulanan
  8. Jumlah yang diperlukan
  Tempoh 9. Pinjaman
  10. Agama
  11. Adakah anda memohon sebelum dan telah menolak? Jika ya
  12. Nyatakan sebab ..........................................
  ......................................................... ...
  ......................................................... ...
  ............................................................
  ......................................................... ...
   
   
   
  Seseorang sedang menunggu untuk bercakap dengan anda

  ReplyDelete
 65. lepas habis SPM , terus mohon sekolah penerbangan ni heeh ? untuk jadi pilot

  ReplyDelete
 66. Nama saya Lady Rhoda Eny seorang guru sekolah di malaysia berkahwin tetapi suami saya meninggal dunia dalam kemalangan kereta, saya ditinggalkan dengan tiga kanak-kanak kepada diri saya sendiri untuk melatih, pada 9 Okt 2016 anak saya akhirnya keluar dengan kawan-kawannya untuk pek hiburan (Subang Jaya) dalam 3, Jalan PJS 11/11, Bandar Sunway, 47500 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, malangnya brek gagal dan mendapat ke dalam kemalangan yang dahsyat yang hampir kos mereka kehidupan mereka, tetapi Allah masih disimpan tetapi anak-anak saya mempunyai kecederaan dalaman dan doktor menuntut RM20,000 yang saya tidak mempunyai, jadi saya memutuskan untuk mencari pinjaman di mana-mana tetapi tidak berjaya, dan anak saya akan mati, jadi saya mula berdoa kepada Allah untuk membantu saya kerana saya tidak mempunyai satu, I 'ma janda tidak ada yang menolong dengan pinjaman, saya juga cuba bank tetapi mereka menuntut collecterial Saya tidak mempunyai, jadi saya pergi melalui internet di mana saya boleh mendapatkan pinjaman, maka saya melihat testifier pinjaman yang dipanggil Lady Jane (ladyjanealice @ gmail.com) supaya Saya melalui e-mel dan dia berkata, saya perlu menghubungi Mr Dangote (dangoteloangroupdepartment@gmail.com) jadi saya, saya telah diminta untuk mengisi borang dan sidang kemuncak kad Id saya untuk pengesahan, dan kemudian dihantar pulang ke e-mel melengkapkan dan menandatangani dokumen itu dan saya telah didakwa beberapa jumlah, saya begitu gila, tetapi saya bertanya Lady Jane mengenainya dan dia memberitahu saya ia adalah okay, yang saya percaya beliau, lalu saya dibayar jumlah yang diperlukan, di tengah-tengah malam saya telah memeriksa akaun bank saya, saya terkejut berapa ramai daripada permintaan pinjaman saya telah dipindahkan ke akaun bank saya, saya gembira, saya berdoa kepada Tuhan untuk pertolongan dan dia menghantar Mr. syarikat pinjaman Dangote untuk membantu, kini anak saya dengan baik dan sihat, terima kasih kepada wanita Jane dan Encik Dangote ini, hubungi saya melalui e-mel untuk maklumat lanjut dan membuktikan ladyrhodaeny@gmail.com.

  ReplyDelete

 67. Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menghantar permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat ini sah dan berlesen, yang diberi kuasa
  untuk memberi bantuan kewangan kepada Everybody
  Maklumat dan permohonan pinjaman lebih bentuk

  email: cashfirmarena@gmail.com


  Selamat sejahtera
  Sir Joel Williams
  FIRM TUNAI PINJAMAN SYARIKAT
  Ketua Pegawai Eksekutif
  Tel: +60182913326
  E-mel: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ReplyDelete

 68. Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menghantar permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat ini sah dan berlesen, yang diberi kuasa
  untuk memberi bantuan kewangan kepada Everybody
  Maklumat dan permohonan pinjaman lebih bentuk

  email: cashfirmarena@gmail.com


  Selamat sejahtera
  Sir Joel Williams
  FIRM TUNAI PINJAMAN SYARIKAT
  Ketua Pegawai Eksekutif
  Tel: +60182913326
  E-mel: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ReplyDelete

 69. Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menghantar permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat ini sah dan berlesen, yang diberi kuasa
  untuk memberi bantuan kewangan kepada Everybody
  Maklumat dan permohonan pinjaman lebih bentuk

  email: cashfirmarena@gmail.com


  Selamat sejahtera
  Sir Joel Williams
  FIRM TUNAI PINJAMAN SYARIKAT
  Ketua Pegawai Eksekutif
  Tel: +60182913326
  E-mel: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ReplyDelete
 70. Semoga Tuhan pujian
  saudara dan saudari saya, menangis lagi untuk tuan yang menjawab doa saya akan menjawab Anda, bagi mereka yang mengatakan tidak ada pemberi pinjaman yang benar di internet adalah pembohong, saya ingin Anda tahu bahwa masih ada satu yang baik dan kredit nyata pemberi pinjaman , dan ada satu yang Allah gunakan untuk menjawab doa-doa saya. saya telah menjadi korban penipuan internet dan saya ditipu dari 53 juta sebelum saya bertemu seorang teman yang bercerita tentang salah satu pemberi pinjaman yang benar, pada awalnya, saya meragukan dia karena pengalaman masa lalu saya, saya takut tapi teman saya mengatakan kepada saya tidak takut bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat membantu saya dalam masalah keuangan saya, saya mengambil keberanian untuk mencoba kemudian saya meminta untuk melakukan pembayaran untuk transfer kredit saya dan saya mengatakan kepada teman saya dan teman saya memberi saya kata dia yang saya harus takut dan saya mengikuti kata dia dan saya melakukan pembayaran, tapi mengejutkan terbesar saya, setelah saya membuat pembayaran transfer, saya mendapat pinjaman saya dalam waktu kurang dari 2 jam. saya sangat senang, dan hari ini ibu Dewi Ahmad Badan Pinjaman membuat saya siapa saya. Itulah mengapa saya membuat kesaksian ini bahwa Ibu Dewi adalah pemberi pinjaman kredit benar dalam internet dan saya juga mencoba untuk memberitahu saudara dan saudari saya sangat berhati-hati sehingga Anda tidak akan ba korban seperti saya. jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman di internet, Anda lebih baik menghubungi Ibu Dewi dan saya memberikan jaminan penuh bahwa Anda akan mendapatkan pinjaman Anda dari perusahaan nya. email nya dewiahmad.loanfirm@gmail.com Anda masih dapat menghubungi saya via Email dafaaldo98@gmail.com untuk info lebih lanjut. Tuhan memberkati kalian semua

  ReplyDelete
 71. Halo Setiap Satu, nama saya wanita Jane alice dari Indonesia, dan saya bekerja dengan bersatu bangsa kompensasi, dan kami telah mendengar dan juga membuat pinjaman dari perusahaan pinjaman, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak lender kredit palsu di sini di internet dan beberapa dari mereka adalah asli dan nyata, aku ingin meluncur kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pemberi pinjaman dan Pinjaman nyata genue telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, setelah saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internt, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran, isurance, pajak, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapatkan saya pinjaman. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah scammed kali uang tanpa mendapatkan pinjaman dari perusahaan mereka sehingga saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari online genue kredit pemberi pinjaman yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman saya yang baru-baru mendapat pinjaman online, kita membahas kesimpulan kita tentang masalah dan dia bercerita tentang seorang wanita yang disebut Mr Dangote yang merupakan CEO dari Dangote Pinjaman Perusahaan. Jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman (Rp400,000,000) dengan tingkat bunga rendah 2%, tidak merawat usia saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya ingin menggunakan uang itu untuk membangun bisnis dan pinjaman saya disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan pada transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pendaftaran pinjaman, sudah disimpan ke bank dan mimpi saya datang melalui. Jadi saya ingin saran yang membutuhkan genue panggilan pinjaman cepat sekarang email di Dangotegrouploandepartment@gmail.com. dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga dapat menghubungi saya di ladyjanealice@gmail.com hari yang indah lebih info..

  ReplyDelete
 72. Kalau nak jadi pilot,tapi tak masuk science stream boleh tak?ade minat nak jdi pilot tapi tersilap masuk aliran

  ReplyDelete
 73. hari yang baik,

  Adakah anda seorang lelaki perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan atau anda memerlukan dana untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda Perlu hutang keazaman pinjaman dan membayar bil-bil anda? Adakah anda mempunyai kredit Skor yang rendah dan mendapati sukar untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Adakah anda Perlu industri pembiayaan pinjaman atau membeli rumah? kami menawarkan jumlah yang besar itu jadi jika anda berminat untuk mendapatkan pinjaman dari kami sila hubungi kami G-mel: globalfundfoundation9@gmail.com

  ReplyDelete
 74. hari yang baik,

  Adakah anda seorang lelaki perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan atau anda memerlukan dana untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda Perlu hutang keazaman pinjaman dan membayar bil-bil anda? Adakah anda mempunyai kredit Skor yang rendah dan mendapati sukar untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Adakah anda Perlu industri pembiayaan pinjaman atau membeli rumah? kami menawarkan jumlah yang besar itu jadi jika anda berminat untuk mendapatkan pinjaman dari kami sila hubungi kami G-mel: globalfundfoundation9@gmail.com

  ReplyDelete
 75. Adakah anda sedang mencari pinjaman pelaburan, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman untuk penyelesaian hutang dan pinjaman peribadi? Mencari tiada lagi kerana anda berada di tempat yang tepat untuk penyelesaian pinjaman anda di sini! kami memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat, entiti swasta dan individu pada kadar faedah yang rendah dan berpatutan 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel melalui: (bellaalbert6@gmail.com)

  PEMAKAIAN DATA

  1) Nama:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Jenis Kelamin:
  5) Status perkahwinan:
  6) Pekerjaan:
  7) Nombor Telefon:
  8) Kedudukan di tempat kerja:
  9) Pendapatan bulanan:
  10) Jumlah Pinjaman:
  11) tempoh pinjaman:
  12) Tujuan pinjaman:
  13) Tarikh lahir:

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 76. Hello,
  selamat datang ke syarikat pinjaman pinjaman global telah mengambil pinjaman peribadi, Pinjaman gadai janji dan pinjaman perniagaan dengan syarikat pinjaman pinjaman global adalah mudah pada kadar faedah hanya 2%. Pinjaman peribadi bercagar atau tidak bercagar untuk bercuti, pengubahsuaian rumah, kereta jenama baru atau untuk perniagaan anda. Pasukan kami adalah profesional yang komited dan berpengalaman yang berada di sini untuk memberikan anda perkhidmatan yang tiada tandingannya. hubungi kami hari ini melalui e-mel: emilianawilson111@gmail.com
  Tawaran termasuk:

  PINJAMAN PERIBADI
  ==================
  Pinjaman kenderaan
  Pinjaman rekreasi
  Pinjaman Peribadi / Tidak Bercagar
  Pinjaman Penyatuan Hutang
  Pinjaman Kesihatan
  ==================

  MORTGAGE PINJAMAN
  keperluan gadai janji semua orang adalah unik. penyelesaian gadai janji disesuaikan kami direka untuk membantu anda mencapai matlamat anda. Sama ada anda membeli rumah pertama anda atau rumah anda yang seterusnya, kita mempunyai alat untuk membantu menjawab soalan anda setiap langkah perjalanan. Tawaran termasuk:
  Laras-Kadar Gadai Janji (ARMS)
  Konvensional Gadai janji kadar tetap
  Construction Loans
  Pelaburan Pinjaman Hartanah

  PINJAMAN PERNIAGAAN
  ==================
  Adakah perniagaan anda memerlukan pembiayaan? Adakah anda memerlukan wang untuk membeli peralatan, skala strategi pemasaran anda, atau mengambil pekerja baru? Tidak kira apa keperluan anda, ada satu perkara yang anda perlu ingat: mencari pinjaman perniagaan adalah lebih mudah hari ini berbanding sebelum ini. Tawaran termasuk:

  hartanah komersial
  Barisan kredit
  Mesin dan peralatan
  pelaburan hartanah
  hartanah multifamily
  Jaminan Perniagaan Kecil Pinjaman Pentadbiran
  Terima kasih
  Mrs Emiliana wilson Ketua Pegawai Eksekutif, (GLLC)
  hubungi kami hari ini melalui e-mel: emilianawilson111@gmail.com

  ReplyDelete
 77. Faithlovechrityloanfirm@gmail.com)
  Good Day,

  Bishop Pinjaman kini memberi pinjaman pada kadar faedah 2%.

  Kami menawarkan pelbagai pinjaman termasuk: pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman Penyatuan Hutang, pinjaman kereta, pinjaman pertanian, pinjaman perniagaan dan pinjaman syarikat pada 2% tetap

  kadar faedah membentuk RM100,000 RM500,000 DENGAN RM25, Berjuta-juta.

  (Faithlovechrityloanfirm@gmail.com)

  Memohon Dengan Anda Butiran Id No, Cell No Dan Jumlah Pinjaman Yang Anda Perlu
  (Faithlovechrityloanfirm@gmail.com) Atau hubungi 234 08063688573, 23408167057556 Untuk Lebih Info.NCR No. Pendaftaran NCRCP6796 No. Pendaftaran undang-undang: 2011/149508/07

  Regards,

  Bishop Great
  Consultant Pinjaman Kanan
  David Pinjaman

  ReplyDelete
 78. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, juga jika anda ingin membeli rumah di atas ansuran bulanan kita juga boleh menjual rumah untuk anda. supaya Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com, Mungkin ada banyak sebab mengapa anda perlu akses kepada beberapa wang tunai tambahan - daripada yang tidak dijangka pembaikan kereta atau rumah untuk membayar perkahwinan anda atau cuti khas. Tetapi apa sahaja yang anda memerlukannya, apabila anda meminjam antara $ 5,000 USD untuk 100,000 USD di atas.

  pengkhususan Syarikat.
  1) Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%.
  2) Kami juga boleh membeli sebuah rumah pilihan anda dalam mana-mana lokasi pilihan anda.

  ReplyDelete
 79. Adakah anda memerlukan pinjaman? Bank itu telah menafikan anda pinjaman, kami berada di sini untuk membantu anda dari segi kewangan, untuk mendapatkan pinjaman segera apa-apa amaun di mana-mana destinasi. kebahagiaan anda adalah keutamaan kami. Kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan pinjaman korporat dan semua jenis pinjaman dengan kadar faedah pada 2% untuk maklumat lanjut sila hubungi kami melalui e-mel (danisyarizanaloancompany@gmail.com) untuk mengambil langkah ini dan memecahkan kesusahan kewangan dalam hidup anda dan keluarga jadi tergesa-gesa dan hubungi kami

  ReplyDelete
 80. Adakah anda memerlukan pinjaman? Bank itu telah menafikan anda pinjaman, kami berada di sini untuk membantu anda dari segi kewangan, untuk mendapatkan pinjaman segera apa-apa amaun di mana-mana destinasi. kebahagiaan anda adalah keutamaan kami. Kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan pinjaman korporat dan semua jenis pinjaman dengan kadar faedah pada 2% untuk maklumat lanjut sila hubungi kami melalui e-mel (danisyarizanaloancompany@gmail.com) untuk mengambil langkah ini dan memecahkan kesusahan kewangan dalam hidup anda dan keluarga jadi tergesa-gesa dan hubungi kami

  ReplyDelete
 81. Adakah anda memerlukan pinjaman? Bank itu telah menafikan anda pinjaman, kami berada di sini untuk membantu anda dari segi kewangan, untuk mendapatkan pinjaman segera apa-apa amaun di mana-mana destinasi. kebahagiaan anda adalah keutamaan kami. Kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan dan pinjaman korporat dan semua jenis pinjaman dengan kadar faedah pada 2% untuk maklumat lanjut sila hubungi kami melalui e-mel (danisyarizanaloancompany@gmail.com) untuk mengambil langkah ini dan memecahkan kesusahan kewangan dalam hidup anda dan keluarga jadi tergesa-gesa dan hubungi kami

  ReplyDelete
 82. klau orang yang rabun nak jadi juruterbang komersial boleh tak?
  dan saya nak tanya kenapa orang rabun tak boleh jadi juruterbang eh?

  ReplyDelete
 83. ada had untuk orang rabun tak??

  ReplyDelete
 84. Hello,
  Ia adalah tahun baru lagi, adakah anda dari segi kewangan ke bawah? adalah perniagaan anda menangis untuk kebangkitan semula kewangan, telah anda mendapatkan pinjaman di bank dan tangan pemberi pinjaman yang salah dan anda di mana menolak? mencari tiada lagi, Kami adalah pemberi pinjaman yang boleh dipercayai dan kami memulakan program pinjaman ini untuk membasmi kemiskinan dan mewujudkan peluang untuk keistimewaan yang kurang untuk membolehkan mereka menubuhkan sendiri dan memulihkan perniagaan mereka. untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel: gloryloanfirm@gmail.com dan mengisi borang di bawah.

  PEMINJAM'S DATA.
  1) Nama Penuh: ......... 2) Negara: ...... 3) Alamat: ......... 4) Jenis Kelamin: ..................
  5) Status Perkahwinan: ... ..... 6) Pekerjaan: .......... Number 7) Telefon: ........................... 8) Pada masa ini kedudukan di tempat kerja: .... ............ 9) Monthlyincome ...... ...................
  10) Pinjaman Tempoh: ............... 11) Tujuan Pinjaman: ............... 12) Agama: ............
  13) Tarikh lahir: ........................

  sila memohon syarikat yang sah, kejayaan anda adalah matlamat kami.

  ReplyDelete
 85. Halo semuanya
  Saya MRS GRACE MORGAN.
  Anda memiliki pinjaman mendesak?
  Apakah Anda perlu sebuah proyek pinjaman?
  Membeli rumah atau mobil?
  Untuk membayar utang?
  "Pinjaman Investasi" deals
  Anda memiliki kesulitan keuangan?
  Mereka telah ditolak oleh bank dan ditipu oleh penipu?
  Kami menawarkan pinjaman pada tingkat bunga 2%.
  kami di sini untuk membuat-Anda masalah sesuatu dari masa lalu !!
  Silahkan email kami sekaligus, kami menjamin pengobatan segera
  Dalam waktu 24 jam tanpa biaya atau biaya dari perusahaan kami.

  Hubungi: Gracemorganloancompany@gmail.com

  Terima kasih telah memilih kami.

  ReplyDelete
 86. Hello semua,
  Nama saya Marcia Retnawati bandar Batan Miroto Semarang di Indonesia, saya mahu menggunakan medium ini untuk menasihati semua orang untuk memudahkan berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, jadi banyak pemberi pinjaman pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda daripada wang anda, saya memohon pinjaman kira-kira 100 juta daripada seorang wanita di Malaysia dan saya kehilangan kira-kira 6 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka meminta lagi dan lagi untuk kos, saya membayar hampir 6 juta masih saya tidak mendapat pinjaman,

  Allah kemuliaan, saya bertemu dengan seorang rakan yang baru sahaja digunakan untuk pinjaman, dan dia mendapat pinjaman tanpa sebarang tekanan, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Alicia Radu, dan saya memohon untuk 500 juta, saya fikir ia adalah jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya dalam masa kurang daripada 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya amat gembira kerana saya telah diselamatkan daripada mendapat miskin.

  jadi saya menasihati semua penduduk di sini yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi
  Puan Alicia Radu, melalui e-mel: aliciaradu260@gmail.com

  Anda masih boleh hubungi saya jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut melalui e-mel: Marciaretnawati450@gmail.com

  sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana membaca kesaksian saya dan Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita kehidupan yang panjang dan kemakmuran

  ReplyDelete
 87. Hello semua,
  Nama saya Paula pinto Jakarta di Indonesia, saya mahu menggunakan medium ini untuk menasihati semua orang untuk memudahkan berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, jadi banyak pemberi pinjaman pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda daripada wang anda, Saya memohon untuk pinjaman sebanyak kira-kira 150 juta daripada seorang wanita di Turki dan saya kehilangan kira-kira 10 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka meminta lagi dan lagi untuk kos, saya membayar hampir 10 juta masih saya tidak mendapatkan pinjaman, terdapat menunjukkan kepada saya kira-kira 2 kali dari dua wanita yang berbeza di Filipina, saya berharap saya akan berjumpa dengan orang yang betul, tetapi saya tidak.

  Allah kemuliaan, saya bertemu dengan seorang rakan yang baru sahaja digunakan untuk pinjaman, dan dia mendapat pinjaman tanpa sebarang tekanan, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Ana Michael, CEO GUARANTY TRUST PINJAMAN, dan saya memohon untuk 420 juta, saya fikir ia adalah satu jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya dalam masa kurang daripada 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya amat gembira kerana saya telah diselamatkan daripada mendapat miskin.

  jadi saya menasihati semua penduduk di sini yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi
  Puan Ana Michael melalui e-mel: anamichaelguarantytrustloans@gmail.com

  Anda masih boleh hubungi saya jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut melalui e-mel: paulapinto890@gmail.com

  sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana membaca kesaksian saya dan Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita kehidupan yang panjang dan kemakmuran

  ReplyDelete
 88. Salam, saya teringin sgt nak jadi pilot, tapi skrg saya dah habis belajar diploma IT, boleh ke kalau saya nak masuk bidang penerbangan, dan mcm mana saya nak apply, dan saya jugak takde mata pelajaran fizik

  ReplyDelete
 89. Adakah anda sedang mencari syarikat pinjaman peribadi yang berwibawa dan bertauliah yang memberikan pinjaman kepada peluang seumur hidup. Adakah anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? Mencari lagi kerana kami berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda satu perkara yang telah lalu. Tiada nombor keselamatan sosial yang diperlukan dan tidak ada pemeriksaan kredit yang diperlukan, 100% dijamin. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa kami memberikan bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan kami akan senang untuk menawarkan anda pinjaman.
  Supaya e-mel kami hari ini di: (euchariadanielloanfirm@gmail.com) untuk memohon sekarang untuk pinjaman.

  ReplyDelete
 90. Saya mahu semua orang untuk membaca mesej ini dengan teliti. Saya amat gembira untuk membuat kesaksian bagaimana saya mendapat pinjaman saya pemberi pinjaman kredit legit, saya telah menderita di tangan pemiutang internet palsu di laman web tertentu, saya telah digunakan di beberapa syarikat pinjaman di sini dan semua yang mereka lakukan adalah bertanya kepada saya untuk pembayaran dan selepas pembayaran, saya tidak akan mendapatkan pinjaman daripada mereka, mereka adalah orang-orang palsu dari England dan juga India. Saya dalam kesakitan kerana hutang saya, dan saya dibayar pembayaran lain untuk mendapatkan pinjaman untuk membuat saya hutang lebih besar. Saya gembira apabila rakan saya memberitahu saya bahawa dia mendapat pinjaman daripada internet, dia adalah orang yang memberitahu tentang Nicole Morgan daripada LOAN FIRM NICOLE MORGAN, dan saya memohon untuk pinjaman sebanyak 800 juta, saya mengikuti semua prosedur, Saya berfikir bahawa saya tidak akan mendapatkan pinjaman, tetapi saya amat gembira apabila pinjaman saya diluluskan dan dihantar terus ke dalam akaun bank saya dalam masa 2 hari menyapu. Saya telah membayar semua hutang saya sekarang dan saya mendapat kewangan yang stabil kerana saya menulis mesej ini. Jadi jika mana-mana anda berada di sini untuk memohon pinjaman, anda perlu menghubungi Nicole Morgan di e-mel beliau, mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman pinjaman sebenar, yang lain adalah palsu. Hanya ikut semua prosedur dalam Nicole Morgan dan saya memberi jaminan kepada anda bahawa anda akan mendapat pinjaman, bijak supaya anda tidak akan kehilangan wang seperti saya, hubungan ibu Nicole Morgan jika anda benar-benar memerlukan pinjaman nicolemorganloan@gmail.com
  hubungi saya dan juga supaya saya boleh memberi maklumat lanjut dan guardiance hadijaboften2@gmail.com
  Terima kasih.

  ReplyDelete
 91. Perhatian Kepada Orang Awam,

  Adakah anda memerlukan pinjaman? jika ya Kami menawarkan pinjaman pada kadar faedah yang rendah sebanyak 3% dan dengan tidak ada pemeriksaan kredit, kami menawarkan pinjaman peribadi, pinjaman penyatuan hutang, modal teroka, pinjaman perniagaan, pinjaman pendidikan, pinjaman rumah atau "pinjaman bagi apa-apa sebab. Walau bagaimanapun, kaedah kami, menawarkan peluang untuk menyatakan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu, e-mel anda: elenanino0007@gmail.com

  Ini memberikan peluang yang sebenar untuk mendapatkan dana yang anda perlukan anda! jika kenalan berminat melalui e-mel: elenanino0007@gmail.com

  Selamat sejahtera
  Puan Elena
  Email: elenanino0007@gmail.com

  ReplyDelete