Sunday, 11 March 2012

Kerjaya Peguam


Pengenalan

Seseorang manusia yang lemah dan tidak berdaya untuk mempertahankan dirinya memerlukan seorang pembela atau wakil bagi menegakkan keadilan di pihaknya. Seseorang peguam mempunyai obligasi untuk membantu seseorang yang memerlukan bantuan ini dan akan memberikan khidmat guaman kepada pelanggannya untuk memenuhi harapan dan permintaannya mereka. Anak guam biasanya mengharapkan perkhidmatan sepenuhnya daripada peguam agar dia boleh memenangani kes atau jika disabitkan kesalahan, hukuman diringankan melalui proses rayuan ke Mahkamah yang lebih tinggi. Peguam juga berperanan membantu hakim untuk menyelesaikan sesuatu kes berlandaskan kepada prinsip keadilan.

Maka itu, sewajarnya seseorang peguam itu mempunyai kelayakan yang membolehkannya dilantik menjadi seorang peguam untuk mewakili anak guamnya di dalam mahkamah. Seseorang peguam ditugaskan untuk membela anak guamnya di mana-mana mahkamah dalam kes yang mana mahkamah tersebut mempunyai bidang kuasa terhadap kes yang akan dibicarakan. Peguam Syarie akan beramal di Mahkamah Syariah manakala peguam sivil pula akan Mahkamah Syariah memandangkan pentadbiran Mahkamah Syariah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri di Malaysia.


     CIRI-CIRI PERIBADI YANG PERLU ADA PADA SEORANG PEGUAM

<!--[if !supportLists]-->2.1              <!--[endif]-->Berminat dengan profesion ini
<!--[if !supportLists]-->2.2              <!--[endif]-->Menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
<!--[if !supportLists]-->2.3              <!--[endif]-->Memiliki kemahiran berkomunikasi
<!--[if !supportLists]-->2.4              <!--[endif]-->Berkebolehan menilai, meneliti dan berpandangan jauh
<!--[if !supportLists]-->2.5              <!--[endif]-->Suka membaca
<!--[if !supportLists]-->2.6              <!--[endif]-->Mengikuti perkembangan semasa
<!--[if !supportLists]-->2.7              <!--[endif]-->Berdisiplin dan berfikiran matang

<!--[if !supportLists]-->1.                  <!--[endif]-->SYARAT-SYARAT PERLANTIKAN SEORANG PEGUAM

Untuk menceburi bidang ini, pelajar harus memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (L.L.B) serta perlu mengikuti sekurang-kurangnya 9 bulan chambering sebelum diterima/melayakkan diri sebagai peguam. Syarat-syarat kelayakan bagi rakyat Malaysia untuk melayakkan diri dalam bidang kerjaya peguam adalah di bawah seksyen 10 dan 11 Akta dan tertakluk di bawah seksyen 14 Akta, iaitu "orang layak" dan boleh diterima menjadi seorang peguambela dan peguam cara di Malaysia perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

<!--[if !supportLists]-->3.1     <!--[endif]-->Calon tersebut telah berumur 18 tahun pada tarikh permohonan
<!--[if !supportLists]-->3.2     <!--[endif]--> Mempunyai keperibadian yang baik
<!--[if !supportLists]-->3.3   <!--[endif]-->Sama ada warganegara atau seorang pemastautin tetap Malaysia
<!--[if !supportLists]-->3.4     <!--[endif]-->Berada di Malaysia mengikut tempoh yang ditetapkan dalam latihan untuk melayakkan diri.
<!--[if !supportLists]-->3.5     <!--[endif]-->Telah menjalani atau dikecualikan daripada Bahasa Malaysia Qualifying Examination yang dikendalikan oleh Lembaga.

Untuk melayakkan diri dalam bidang undang-undang sebagai peguam, dan sebelum diterima menjadi peguam (called to bar), calon tersebut mestilah membuat chambering iaitu kursus dan latihan kelayakan selama 9 bulan dengan mana-mana firma guaman yang dikendalikan oleh peguam yang telah diiktiraf sebagai peguam sekurang-kurangnya tujuh tahun. Sepanjang tempoh itu, mereka akan menjalani latihan untuk mempelajari pelbagai ilmu serta aspek yang berkaitan dengan amalan guaman khususnya perkara-perkara praktikal yang tidak diajar di universiti. Mereka juga dikehendaki lulus Bahasa Malaysia Qualifying Examination yang dijalankan oleh badan penilaian seperti yang tertera di bawah Legal Profession Act. Pengecualian menduduki peperiksaan ini biasanya diberikan berdasarkan keputusan Bahasa Melayu peringkat SPM. Bahasa Malaysia Qualifying Examination di bawah seksyen 5(f) dan 11(2). Peperiksaan ini mengandungi satu ujian lisan untuk menguji kemahiran dalam Bahasa Malaysia sebelum dibenarkan menyertai kerjaya ini.

 1.                  SYARAT MELANJUTKAN PENGAJIAN DALAM BIDANG GUAMAN

Pelajar-pelajar boleh memilih beberapa cara untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang iaitu :

<!--[if !supportLists]-->4.1              <!--[endif]-->SPM/SPMV
Lepasan SPM/SPMV boleh mengikuti program tajaan JPA dan MARA di luar negara. Syarat yang diperlukan adalah lulus tidak kurang tiga kepujian dalam matapelajaran Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik serta subjek sains dan teknikal.

<!--[if !supportLists]-->4.2              <!--[endif]-->STPM
Dengan menggunakan keputusan STPM iaitu sekurang-kurangnya tiga prinsipal C, para pelajar boleh meneruskan cita-cita mereka dalam bidang undang-undang peringkat ijazah di UM, UKM, UIAM dan UUM.

<!--[if !supportLists]-->4.3              <!--[endif]-->Matrikulasi
Lepasan SPM boleh mengikuti kursus matrikulasi selama satu tahun. Selepas itu, mereka boleh meneruskan pengajian undang-undang di peringkat ijazah pertama. Kursus ijazah ini mengambil masa empat tahun.

<!--[if !supportLists]-->4.4              <!--[endif]-->Universiti Teknologi Mara
Para pelajar perlu lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk mengikuti kursus matrikulasi undang-undang dan kemudian mengikuti kursus Sarjana Muda Undang-undang. Bagi mereka yang memiliki Diploma Pentadbiran Awam, Undang-undang atau Perakaunan dari UiTM, mereka boleh memasuki UM untuk mengikuti Ijazah Pertama Undang-undang.

<!--[if !supportLists]-->4.5              <!--[endif]-->A Level
Bagi mereka yang memiliki A Level, mereka biasanya mengikuti kursus di luar negara seperti di United Kingdom, , Ireland, Australia dan New Zealand (STPM juga boleh digunakan) memakan masa empat tahun sementara di United Kingdom dan Ireland mengambil tiga tahun.

<!--[if !supportLists]-->4.6              <!--[endif]-->South Ausralian Matriculation
Kelayakan ini adalah untuk kemasukan ke Australia tetapi boleh digunakan untuk kemasukan ke United Kingdom dan New Zealand.

<!--[if !supportLists]-->4.7              <!--[endif]-->Sijil Amalan Guaman
Para graduan yang mengikuti kursus di United Kingdom dan Ireland dikehendaki menduduki Bar Course. Peluang ini diberikan kepada pelajar yang mendapat kelas dua atau kepujian. Bagi mereka yang gagal dalam peperiksaan tersebut serta pelajar-pelajar yang lain, mereka bolehlah mengambil ujian untuk Sijil Amalan Guaman (Certificate of Legal Practice) di UM. Walau bagaimanapun, tanpa sijil ini mereka masih boleh diterima untuk menjawat pelbagai jawatan di bidang atau jurusan, lain seperti di badan-badan perundangan atau kehakiman kecuali peguam. Para graduan dari IPT di Singapura, New Zealand dan Australia dikecualikan daripada mengambil peperiksaan ini kerana mata pelajaran yang diikuti adalah berbeza dengan mata pelajaran yang diberi di Malaysia.


 1.                  UNIVERSITI YANG MENAWARKAN KURSUS GUAMAN

<!--[if !supportLists]-->5.1              <!--[endif]-->Malaysia
<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->Universiti Malaya, Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->ii.      <!--[endif]-->Qualifying Board CLP
<!--[if !supportLists]-->iii.    <!--[endif]-->Institut Teknologi MARA ADIL
<!--[if !supportLists]-->iv.    <!--[endif]-->Universiti Islam Antarabangsa, Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->v.      <!--[endif]-->Universiti Kebangsaan, Bachelor of Laws (LL.B)


<!--[if !supportLists]-->5.2              <!--[endif]-->Singapura
<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->University of Singapore Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->ii.      <!--[endif]-->National University of Singapore Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->iii.    <!--[endif]-->University of Malaya in Singapore Bachelor of Laws (LL.B)

<!--[if !supportLists]-->5.3              <!--[endif]-->United Kingdom
<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->The Inner Temple Barrister-at-Law
<!--[if !supportLists]-->ii.      <!--[endif]-->The Middle Temple Barrister-at-Law
<!--[if !supportLists]-->iii.    <!--[endif]-->Gray's Inn Barrister-at-Law
<!--[if !supportLists]-->iv.    <!--[endif]-->Lincoln's Inn Barrister-at-Law
<!--[if !supportLists]-->v.      <!--[endif]-->The Law Society Solicitor of the Supreme Court of Judicature England

<!--[if !supportLists]-->5.4              <!--[endif]-->Australia
<!--[if !supportLists]-->i.              <!--[endif]-->Australian National University Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->ii.            <!--[endif]-->University of Sydney Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->iii.          <!--[endif]-->University of Adelaide Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->iv.          <!--[endif]-->Monash University Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->v.            <!--[endif]-->University of Melbourne Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->vi.          <!--[endif]-->University of Western Australia Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->vii.        <!--[endif]-->Macquarie University Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->viii.      <!--[endif]-->University of New South Wales Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->ix.          <!--[endif]-->University of Queensland Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->x.            <!--[endif]-->University of Tasmania Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->xi.          <!--[endif]-->University of Technology, Sydney Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->xii.        <!--[endif]-->Bond University, Queensland Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->xiii.      <!--[endif]-->Murdoch University Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->xiv.      <!--[endif]-->Queensland University of Technology Bachelor of Laws (LL.B)

<!--[if !supportLists]-->5.5              <!--[endif]-->New Zealand
<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->University of Auckland Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->ii.      <!--[endif]-->University of Centerbury Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->iii.    <!--[endif]-->Victoria University of Wellington Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->iv.    <!--[endif]-->University of Otago Bachelor of Laws (LL.B)
<!--[if !supportLists]-->v.      <!--[endif]-->University of Waikato Bachelor of Laws (LL.B)

<!--[if !supportLists]-->5.6              <!--[endif]-->Ireland
<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->King's Inn, Dublin Barrister-at-Law

<!--[if !supportLists]-->1.                  <!--[endif]-->BIRO BANTUAN GUAMAN

<!--[if !supportLists]-->7.1              <!--[endif]-->Sejarah Penubuhan
Biro Bantuan Guaman telah ditubuhkan pada September,1970. Objektif utamanya ialah untuk memberi khidmat nasihat dan bantuan guaman mengenai isu undang-undang yang dihadapi oleh golongan miskin. Pengwujudan Biro Bantuan Guaman telah difikirkan sejak tahun 1954 lagi, tetapi langkah positif yang pertama telah diambil oleh kerajaan hanya dalam tahun 1960. Ini adalah hasil daripada sepucuk surat yang ditulis oleh seorang “Orthopedic Almoner” yang ditempatkan di Hospital Besar, Kuala Lumpur yang meminta supaya nasihat guaman percuma patut diberikan kepada pesakit-pesakit yang mendapat “residual disabilities” yang teruk yang mana bayaran pampasan boleh diberikan jika pesakit tersebut diwakili dari segi undang-undang.
Sementara itu beberapa pertubuhan wanita juga mendesak kerajaan supaya bertindak untuk membantu wanita dan anak-anak mereka dalam tuntutan nafkah terhadap suami mereka dan penjaga kanak-kanak. Pada masa itu, nasihat-nasihat dan bantuan guaman yang diberikan hanyalah meliputi kes-kes  berikut sahaja;
<!--[if !supportLists]-->                                      i.            <!--[endif]-->Kakitangan kerajaan dalam kes-kes pembicaraan yang berkaitan dengan tugas rasmi mereka; (melalui Kaedah-kaedah Pegawai-Pegawai Awam (Perintah Am Bab ‘D’), 1969)
<!--[if !supportLists]-->                                    ii.            <!--[endif]-->Orang-orang miskin dalam ‘forma pauparis’ (melalui Kaedah-kaedah Mahkamah Agung, 1957); dan
<!--[if !supportLists]-->                                  iii.            <!--[endif]-->Orang-orang yang dituduh atas kesalahan jenayah melibatkan hukum bunuh (melalui Kanun Acara Jenayah).
Pada bulan Oktober , 1969, perkara ini telah dirujukkan kepada Peguam Negara dan beliau menyokong  saranan ini. Kemudiannya perkara ini dirujukkan ke Kementerian Keadilan yang selanjutnya meminta nasihat Majlis Peguam.  Badan ini juga menyokongnya. Satu jawatankuasa telah dibentuk untuk mengkaji perkara ini dan berikutnya satu rancangan ‘pilot’ telah dilancarkan pada bulan September, 1970, memberi bantuan guaman dari segi nasihat sahaja. Sejumlah RM100,000.00 diperuntukan  bagi tujuan tersebut. Oleh hal demikian dan disebabkan jumlah tabungan terhad difikirkan perlu untuk menghadkan bidangkuasanya kepada prosiding-prosiding tertentu sahaja. Keutamaan diberikan kepada kes-kes kekeluargaan kerana ia merupakan kes yang terbesar yang memerlukan bantuan yang segera seperti kes-kes tuntutan nafkah, penguatkuasaan perintah nafkah dan  sebagainya.
Pada mulanya Biro diletakkan di bawah Jabatan Peguam Negara dan dengan tertubuhnya Kementerian Undang-undang pada tahun 1985, ianya diletakkan di bawah Kementerian tersebut sehingga Mei 1995 bilamana Kementerian Undang-Undang dimansuhkan dan kini di bawah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Pada awal penubuhannya pada tahun 1970, perkhidmatan yang diberi hanyalah terhad kepada perkara-perkara berhubung prosiding sivil iaitu prosiding berhubung nafkah, jagaan,perceraian dan harta sepencarian di Mahkamah Syariah dan di mana, mana-mana orang atau peguam diberi kuasa untuk berguam, selain daripada bidangkuasa sivil yang lain.
Bagaimanapun pindaan jadual telah dibuat pada tahun 1973 memasukkan bidangkuasa jenayah di mana bantuan guaman boleh diberi dalam semua kes di mana orang yang kena tuduh mengaku bersalah kepada tuduhan dan mohon rayuan untuk diringankan hukuman. Pada tahun 1982, perwakilan undang-undang telah diperluaskan kepada perkara-perkara berkaitan prosiding jenayah di bawah Ordinan Kanak-kanak dan Orang Muda, 1947 (kini diganti oleh Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991) dan prosiding jenayah di bawah Akta Kesalahan Kecil, 1955.
Pindaan selanjutnya pada peruntukan Akta dibuat pada tahun 1984, di mana antara lain had kelayakan seseorang pemohon telah dinaikkan supaya lebih ramai lagi pemohon layak mendapat bantuan guaman diikuti dengan pindaan terakhir pada 1995 di mana antara lain melibatkan pindaan yang agak besar berhubung had kelayakan pemohon. Dengan demikian, Biro dapat mempertingkatkan akses kepada keadilan yang diperlukan oleh rakyat.

<!--[if !supportLists]-->7.2              <!--[endif]-->Latar Belakang
Biro Bantuan Guaman (BBG) telah ditubuhkan pada bulan September 1970 dengan objektif utamanya untuk memberi bantuan guaman dan khidmat nasihat kepada golongan yang kurang berkemampuan dan berhak kepada bantuan guaman di bawah Akta Bantuan Guaman 1971 (Akta 26). Ketika itu, BBG diletakkan di bawah bidang kuasa Jabatan Peguam Negara.
Pada tahun 1985, dengan tertubuhnya Kementerian Undang-Undang, BBG telah diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Undang-Undang sehingga bulan Mei 1995 apabila Kementerian tersebut dibubarkan. Kini, BBG diletakkan di bawah bidang kuasa Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri.
Bidang Kuasa BBG sejak penubuhannya hanya berkaitan kes-kes sivil dan kes-kes mal di mahkamah syariah iaitu antara lain prosiding tentang nafkah, jagaan, penceraian dan harta sepencarian.
Pada tahun 1973, suatu pindaan telah dibuat kepada Jadual dalam Akta 26 dengan memasukkan bidang kuasa jenayah yang membolehkan bantuan guaman layak diberi dalam kes jika orang yang dituduh mengaku bersalah kepada pertuduhan dan memohon meringankan hukuman. Seterusnya pada tahun 1982, perwakilan undang-undang telah diperluaskan kepada perkara berkaitan prosiding jenayah di bawah Ordinan Kanak-Kanak dan Orang Muda 1947 (kini diganti dengan Akta Kanak-Kanak 2001) dan prosiding jenayah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955.
Pindaan selanjutnya pada Akta 26 dibuat pada tahun 1984 di mana had kelayakan seseorang pemohon dinaikkan supaya lebih ramai lagi orang awam layak mendapat bantuan guaman. Pindaan terakhir pada tahun 2003, membabitkan suatu pindaan besar melibatkan peluasan bidang kuasa jenayah, had kelayakan, khidmat pengantaraan dan juga gelaran jawatan. Dengan pindaan itu, BBG dapat mempertingkatkan akses kepada keadilan yang diperlukan oleh rakyat.

<!--[if !supportLists]-->7.3              <!--[endif]-->Visi

Untuk Menjadi Sebuah Agensi Ulung Yang Menyumbang Kepada Sistem Pentadbiran Keadilan Negara.<!--[if !supportLists]-->7.4              <!--[endif]-->Misi
Memberi perkhidmatan bantuan dan nasihat guaman serta khidmat perantaraan dan kesedaran Undang-Undang kepada masyarakat terutamanya kepada mereka yang kurang berkemampuan.

<!--[if !supportLists]-->7.5              <!--[endif]-->Objektif
Memberi perkhidmatan bantuan dan nasihat guaman serta khidmat perantaraan dan kesedaran Undang-Undang kepada mereka yang berkelayakan dengan cekap, tepat dan berkesan.

<!--[if !supportLists]-->7.6              <!--[endif]-->Fungsi
<!--[if !supportLists]-->a.             <!--[endif]-->Memberi nasihat guaman dalam semua perkara undang-undang;
<!--[if !supportLists]-->b.            <!--[endif]-->Mewakili atau memberi bantuan guaman dalam semua perkara yang termasuk dalam bidangkuasa Biro Bantuan Guaman sebagaimana dan jadual ketiga (Bidangkuasa Sivil) Biro bantuan Guaman, 1971 di peringkat penyelesaian di luar mahkamah atau di peringkat perbicaraan di mahkamah;
<!--[if !supportLists]-->c.             <!--[endif]-->Memberi khidmat pengantaraan bagi penyelesaian kes diperingkat luar mahkamah atau diperingkat perbicaraan mahkamah;
<!--[if !supportLists]-->d.            <!--[endif]-->Memberi penerangan dan kesedaran Undang-Undang kepada masyarakat yang berada di bawah bidang kuasa Biro Bantuan Guaman dan Undang-Undang yang berkaitan.

<!--[if !supportLists]-->7.7              <!--[endif]-->Piagam Pelanggan
Kami berjanji:
<!--[if !supportLists]-->1.            <!--[endif]-->Memastikan semua urusan di kaunter diberi layanan dalam tempoh tidak melebihi 30 minit;
<!--[if !supportLists]-->2.            <!--[endif]-->Memastikan pemfailan kes-kes ke mahkamah dibuat dalam tempoh 2 minggu selepas penyediaan dokumen-dokumen yang lengkap;
<!--[if !supportLists]-->3.            <!--[endif]-->Memastikan perintah/penghakiman dimaklumkan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan mahkamah;
<!--[if !supportLists]-->4.            <!--[endif]-->Memastikan nasihat Undang-Undang diberi dengan cepat, tepat dan berkesan mengikut jenis kes yang diterima;
<!--[if !supportLists]-->5.            <!--[endif]-->Memastikan khidmat mediasi diselesaikan dalam tempoh 30 hari dari tarikh dimulakan;
<!--[if !supportLists]-->6.            <!--[endif]-->Memberi kesedaran Undang-Undang di peringkat asas kepada Rakyat.

<!--[if !supportLists]-->7.8              <!--[endif]-->Senarai Unit
Senarai unit ini ialah senarai unit-unit yang berada di bawah pentadbiran biro bantuan guaman. Antaranya ialah :-
<!--[if !supportLists]-->7.8.1        <!--[endif]-->Unit Sivil
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Berguam di seluruh mahkamah di peringkat Mahkamah Rendah, Mahkamah Sesyen, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan;
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Memberi khidmat bantuan guaman dalam Prosiding Sivil mengikut Jadual ketiga Akta Bantuan Guaman 1971;
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Memberi khidmat bantuan guaman dalam Prosiding Jenayah mengikut Jadual Kedua Akta Bantuan Guaman 1971;
<!--[if !supportLists]-->d.      <!--[endif]-->Pemantauan Statistik di semua cawangan Biro Bantuan Guaman; dan
<!--[if !supportLists]-->e.       <!--[endif]-->Memberi khidmat nasihat guaman dalam segala perkara di bawah Jadual Keempat.
<!--[if !supportLists]-->7.8.2        <!--[endif]-->Unit Syariah
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Berguam di seluruh mahkamah di peringkat Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah;
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Memberi khidmat bantuan guaman dalam prosiding sivil mengikut Jadual Ketiga Akta Bantuan Guaman 1971; dan
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Memberi khidmat nasihat Guaman Syariah dalam segala perkara di bawah Jadual Keempat.
<!--[if !supportLists]-->7.8.3        <!--[endif]-->Unit Pengantaraan / Mediasi
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Menjadi pengantaraan bagi penyelesaian kes-kes sebelum dibawa ke mahkamah;
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Memastikan proses pengantaraan dijalankan dalam tempoh 30 hari selepas ditetapkan bagi sidang pengantaraan; dan
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Memastikan pihak-pihak bersetuju untuk melalui sidang pengantaraan dalam tempoh 14 hari.
<!--[if !supportLists]-->7.8.4        <!--[endif]-->Unit Penyelidikan
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Menjadi pakar rujuk bagi segala perundangan bagi Sivil dan Syariah;
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Mengubal Undang-Undang baru dan membuat dasar Biro Bantuan Guaman; dan
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti Baitulmal, Badan Bukan Kerajaan (NGO), Pusat Bantuan Guaman dan National Legal Aid Committee.

<!--[if !supportLists]-->7.8.5        <!--[endif]-->Unit Peguam Panel
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Mengurus perlantikan peguam swasta sebagai Peguam Panel;
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Permohonan untuk penyerahan kes kepada Peguam Panel;
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Permohonan Pengecualian;
<!--[if !supportLists]-->d.      <!--[endif]-->Pemantauan Kes; dan
<!--[if !supportLists]-->e.       <!--[endif]-->Pembayaran fi Peguam Panel
7.8.6    Unit Penyelidikan
<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->Memberi nasihat berhubung dengan masalah-masalah perundangan yang dikemukakan kepada Biro Bantuan Guaman oleh Ketua Pengarah, Ketua Cawangan Negeri, agensi pekerjaan,badan bukan kerajaan dan orang awam;
<!--[if !supportLists]-->b)     <!--[endif]-->Menyedia, menggubal dan menyemak rang undang-undang dan perundangan subsidiary yang diperlukan oleh Biro Bantuan Guaman untuk dikemukakan ke Jabatan Peguam Negara;
<!--[if !supportLists]-->c)      <!--[endif]-->Menyemak draf perjanjian atau kontrak dengan agensi bukan kerajaan;
<!--[if !supportLists]-->d)     <!--[endif]-->Menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan Biro Bantuan Guaman dalam projek jangka masa panjang dan pendek; dan
<!--[if !supportLists]-->e)      <!--[endif]-->Mengumpul maklumat, data dan segala bahan perundangan dengan tujuan untuk menjadi bahan sumber bagi Biro Bantuan Guaman.
<!--[if !supportLists]-->7.8.7        <!--[endif]-->Unit Pengantaraan
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Bertindak mengikut kaedah-kaedah pengantaraan (mediasi);
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Membuat penyediaan dalam menjalankan pengantaraan (mediasi) setelah sesuatu kes didaftarkan;
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Menyaksikan pihak-pihak menandatangani perjanjian persetujuan untuk pengantaraan;
<!--[if !supportLists]-->d.      <!--[endif]-->Mengadakan sesi pengantaraan dalam tempoh tiga puluh hari (30) hari dari tarikh perjanjian persetujuan untuk pengantaraan ditandatangani
<!--[if !supportLists]-->e.       <!--[endif]-->Menyediakan perjanjian penyelesaian selepas penyelesaian dicapai oleh pihak-pihak dalam sesi pengantaraan.
<!--[if !supportLists]-->f.       <!--[endif]-->Menyaksikan pihak-pihak menandatangani perjanjian penyelesaian.
<!--[if !supportLists]-->g.      <!--[endif]-->Menyerahkan fail kes yang telah melalui proses mediasi kepada unit ligitasi untuk merakamkan penghakiman persetujuan di mahkamah dan
<!--[if !supportLists]-->h.      <!--[endif]-->Memberi khidmat nasihat dalam perkara-perkara di luar Jadual Ketiga, Akta Bantuan Guaman, 1971.
<!--[if !supportLists]-->7.8.8        <!--[endif]-->Unit Pengurusan Maklumat
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Mengawal selia dan menyelaras Case Management System Biro Bantuan Guaman (CMS BBG);
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Membuat kajian sistem (system requirement study) terhadap keperluan baru selaras dengan pindaan akta dan keperluan jabatan.
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Memproses permohonan dan menyediakan kertas kerja keperluan peralatan ICT di Ibupejabat, negeri dan cawangan Biro Bantuan Guaman untuk dikemukakan kepada Bahagian Hal Elwal Undang-Undang;
<!--[if !supportLists]-->d.      <!--[endif]-->Menyediakan khidmat sokongan ternikal yang diperlukan jabatan (eSPKB, E-Perolehan), negeri dan cawangan Biro Bantuan Guaman;
<!--[if !supportLists]-->e.       <!--[endif]-->Memastikan sistem aplikasi Biro Bantuan Guaman mempunyai ciri-ciri keselamatan dan data ditadbir dengan baik;
<!--[if !supportLists]-->f.       <!--[endif]-->Menyelaras dan melaksanakan sistem link di antara sistem e-syariah (JKSM) dan Case Management System (BBG);
<!--[if !supportLists]-->g.      <!--[endif]-->Memastikan dan mengujilari Local Area Network (LAN) dan memastikan pengoperasian server berjalan lancar;
<!--[if !supportLists]-->h.      <!--[endif]-->Menyelia dan menguruskan portal Biro Bantuan Guaman;
<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->Jawatankuasa Penilaian Teknikal Perolehan Perkakasan dan Perisisan ICT;
<!--[if !supportLists]-->j.        <!--[endif]-->Jawatankuasa pasukan ICT Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang dan jabatan di bawahnya.
<!--[if !supportLists]-->7.8.9        <!--[endif]-->Unit Pentadbiran
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Urusan Sumber Manusia
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Mengurus dan menyediakan tenaga keperluan perjawatan yang mencukupi;
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Mengurus pengisian jawatan secara berterusan mengikut peraturan-peraturan yang berkaitan;
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Mengurus urusan perkhidmatan personel;
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Menyediakan dan melaksana program kursus yang sesuai untuk kemajuan personel;
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Melaksanakan urusan-urusan kemajuan kerjaya personel dalam perlaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK);
<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Kawalan tatatertib;
<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Mengurus urusan Sistem Pengurusan Personel (SISPEN) dan mengemukakannya kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang dua (2) kali setahun;
<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]-->Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Keutuhan Pegurusan (JKP) Biro Bantuan Guaman;
<!--[if !supportLists]-->9.      <!--[endif]-->Menjadi urus setia kepada Urusan Pengisytiharan Harta Biro Bantuan Guaman; dan
<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]-->Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Penyelarasan Pengurusan Sumber Manusia untuk Biro Bantuan Guaman.
b.   Urusan Kewangan
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Mengurus Anggaran Belanjawan Tahunan Biro Bantuan Guaman;
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Mengagihkan peruntukan yang telah diluluskan dengan teratur kepada cawangan-cawangan Biro Bantuan Guaman;
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Membelanjakan peruntukan yang diagihkan mengikut perancangan;
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Menguruskan pembayaran emolumen dan bayaran bil-bil tuntutan;
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Menyelenggara dan mengemaskini rekod kewangan, akaun amanah dan hasil mengikut peraturan sedia ada;
<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Memproses permohonan pembiayaan kenderaan, komputer, pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai;
<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Menguruskan perolehan; dan
<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]-->Mengendalikan urusan Panjar Wang Runcit Jabatan.
c.    Urusan Khidmat Pengurusan
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Menguruskan keselamatan dan kebersihan pejabat dengan memuaskan dan teratur;
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Menguruskan kawalan pengurusan aset pejabat termasuk penyelenggaraan dan pelupusan;
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Melaksanakan pengurusan stor di Biro Bantuan Guaman; dan
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Mengurus dan menyelia perjalanan kad perakam waktu, pas Jabatan, termasuk di cawangan Biro Bantuan Guaman;.
<!--[if !supportLists]-->7.9      <!--[endif]-->Perkhidmatan Yang Disediakan

Biro Bantuan Guaman ialah satu badan kerajaan yang memberi bantuan perundangan dari segi nasihat dan juga bantuan guaman dalam perkara berkaitan dengan undang-undang kepada mereka yang kurang berkemampuan atau tidak mampu untuk melantik peguam swasta bagi mewakili mereka di Mahkamah.
Bidangkuasa :-
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Kes-kes kekeluargaan syariah
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Kes-kes kekeluargaan sivil
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Kes-kes sivil
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Pampasan pekerja
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Penanaman padi
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Harta pesaka kecil
<!--[if !supportLists]-->d.      <!--[endif]-->Tuntutan kemalangan jalanraya
<!--[if !supportLists]-->e.       <!--[endif]-->Pinjaman wang
<!--[if !supportLists]-->f.       <!--[endif]-->Sewa beli
<!--[if !supportLists]-->g.      <!--[endif]-->Sewa menyewa
<!--[if !supportLists]-->h.      <!--[endif]-->Permohonan probet dan surat mentadbir pusaka
<!--[if !supportLists]-->i.        <!--[endif]-->Pengambilan anak angkat
<!--[if !supportLists]-->j.        <!--[endif]-->Tuntutan pengguna
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Kes-kes jenayah
<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->Pengakuan salah jenayah
<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Jenayah kanak-kanak
<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Kesalahan kecil jenayah
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Nasihat guaman dalam semua perkara undang-undang.

 Kelayakan Mendapat Bantuan Guaman Daripada Biro Bantuan Guaman
Terdapat dua kategori orang yang layak mendapat bantuan guaman.
<!--[if !supportLists]-->                                                  i.            <!--[endif]-->Kategori pertama - Bantuan Guaman Percuma
Pemohon memiliki sumber kewangan yang tidak melebihi dua puluh lima ribu ringgit setahun.
<!--[if !supportLists]-->                                                ii.            <!--[endif]-->Kategori kedua – Bantuan Guaman dengan sumbangan
Pemohon memiliki sumber kewangan yang melebihi dua puluh lima ribu ringgit setahun tetapi tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit setahun.
Sekiranya pemohon layak diberi bantuan guaman di bawah kategori ini, pemohon dikehendaki membayar sejumlah RM300.00 sebagai sumbangan kepada Ketua Pengarah Biro Bantuan Guaman.
<!--[if !supportLists]-->                                              iii.            <!--[endif]-->Pengecualian khas
Sekiranya seseorang itu tidak layak untuk medapat bantuan guaman sama ada di bawah kategori pertama mahupun kategori kedua, dia boleh memohon pengecualian khas untuk mendapatkan bantuan guaman dengan kelulusan khas Y.B Menteri. Permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Pengarah BBG.
GAJI PERMULAAN PEGUAM

Bagi seorang peguam yang memulakan kerjayanya dengan gred L41 dan mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang gaji mereka sebanyak RM2,100.00.


Peguam ialah satu profesion yang sangat menarik dan mempunyai masa depan yang cerah. Profesion ini walaupun kadang-kala nampak agak sukar namun jika kita betul-betul memahami dan berminat untuk mendalaminya ia tidaklah sesukar mana. Ia juga mempunyai pelbagai cabang dan boleh dipilih mengikut minat dan kemampuan seseorang. Bidang guaman ini juga mampu menjadikan seseorang lebih berbertanggungjawab dan amanah pada tugas yang diberikan.

Sesungguhnya bidang ini memberikan banyak cabara kepada pengamalnya dan jika tidak tahan dengan ujian kemungkinan seseorang peguam itu boleh melakukan sesuatu yang menyalahi etika dan peraturan seorang peguam. Kadang inilah yang kadang-kala menyebabkan timbul kes-kes di mana peguam pecah amanah, menerima rasuah dan sebagainya. Oleh itu, jika ingin menjadi peguam seseorang itu perlu mempersiapkan dirinya sama ada dari segi rohani, jasmani mahupun intelek agar dapat mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan etika.

48 comments:

 1. mana dapat info gaji permulaan seorang peguam bermula pada gred L41? Ini fakta yang salah. L41 hanya untuk sesiapa yang berada dalam kerajaan sahaja dan bagi mereka yang terus berkhidmat dengan kerajaan tidak semestinya telah menjadi seorang peguam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ye la..skarang pun nak jadi lawyer x perlu LLb, jurisprudence pun dah bleh huhuhuh

   Delete
  2. Hello semua,
   Nama saya Ahmad Asnul Brunei, saya menghubungi Encik Osman Loan Firm untuk jumlah pinjaman perniagaan sebanyak $ 250,000, Kemudian saya diberitahu tentang langkah meluluskan jumlah pinjaman saya diminta, selepas mengambil risiko sekali lagi kerana saya begitu banyak terdesak untuk menubuhkan sebuah perniagaan untuk kejutan terbesar saya, jumlah pinjaman dikreditkan ke akaun bank saya dalam tempoh 24 jam perbankan tanpa sebarang tekanan untuk mendapatkan pinjaman saya. Saya terkejut kerana saya mula jatuh mangsa penipuan! Jika anda berminat untuk mendapatkan apa-apa jumlah pinjaman & anda berada di mana-mana negara, saya akan memberi nasihat boleh menghubungi Encik Osman Loan Firm melalui e-mel osmanloanserves@gmail.com

   BORANG MAKLUMAT PERMOHONAN PINJAMAN
   Nama pertama......
   Nama tengah.....
   2) Jenis Kelamin: .........
   3) Jumlah Pinjaman Diperlukan: .........
   4) Tempoh Pinjaman: .........
   5) Negara: .........
   6) Alamat Rumah: .........
   7) Nombor Telefon: .........
   8) Alamat e-mel ..........
   9) Pendapatan Bulanan: .....................
   10) Pekerjaan: ...........................
   11) Yang tapak adakah anda di sini tentang kami .....................
   Terima kasih dan salam mesra.
   Derek Email osmanloanserves@gmail.com

   Delete
 2. This blog is totally helping me to complete my task and help me to choose whether being a lawyer or lecturer.And now i wanna be a LAWYER!! THANK YOU SO MUCH!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. maafkan saya. saya ingin mengajukan pertanyaan tentang kerjaya diatas.

  3.1 Calon tersebut telah berumur 18 tahun pada tarikh permohonan
  3.2 Mempunyai keperibadian yang baik
  3.3 Sama ada warganegara atau seorang pemastautin tetap Malaysia
  3.4 Berada di Malaysia mengikut tempoh yang ditetapkan dalam latihan untuk melayakkan diri.
  3.5 Telah menjalani atau dikecualikan daripada Bahasa Malaysia Qualifying Examination yang dikendalikan oleh Lembaga.

  pertanyaan saya,
  berdasarkan fakta di atas masa bilakah tarikh perlantikan itu sesuai dipohon?adakah semasa saya berumur 18tahun atau setelah mendapat ijazah sarjana muda?
  sebenarnya saya bingung apabila anda mengatakan dua syarat tersebut.

  ReplyDelete
 5. Assalamualaikum...sye nk tnyer..mcm mne step untuk jdi lawyer nie ea...cnthnyer..skrng nie sye da de sarjana muda syariah & undang-undang...adakh sye prlu ambil diploma law dlu untuk apply lawyer?lau boley..sye nk tau step2 tok apply sbg lawyer nie..trma ksih...

  ReplyDelete
  Replies
  1. setahu saya anda perlu sambung, ambil ijazah undang2 (LLB) dan mengikuti chambering selama 9 bulan

   Delete
  2. terima kasih... info yg bernas.. PBS saya cepat siap!!

   Delete
 6. Terima kasih di atas maklumat yang berguna ini. Untuk pengetahuan semua, Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu juga ada menawarkan bidang Sarjana Muda Undang-Undang.

  Boleh jadi PEGUAM, tetapi kena ambil peperiksaan Certificate in Legal Practice dulu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. sekarang (mulai April 2016) graduan UniSZA dah xperlu peperiksaan CLP, boleh terus buat chambering..

   Delete
 7. thanks! saya telah menyiapkan assignment saya! maklumat yang berguna!

  ReplyDelete
 8. As-salam, saya ingin bertanya beberapa soalan. Saya memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ekonomi. Saya berkhidmat di firma guaman dalam beberapa tahun, adakah saya perlu melanjutkan pelajaran lagi untuk menjadi seorang peguam? berapa lama masa yang diperlukan? Terima kasih.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ada dua cara :

   1. Apply utk Asasi Undang Undang di UiTM Shah Alam

   2. Apply untuk A-Level di MSU College Penang

   Delete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. saya nak Tanya soalan....macam mana saya nak jadi seorang peguam selepas saya tamat menduduki peperiksaan spm saya pada tahun ini.....kemana saya nak belajar dan bidang apa yang perlu saya ambil untuk membolehkan saya dapat menjadi seorang peguam suatu hari nanti seperti yang saya inginkan....

  ReplyDelete
 11. Assalamualaikum boleh beri pengenalan dan penjelasan tentang peguam hartanah.

  ReplyDelete
 12. 3.1 Calon tersebut telah berumur 18 tahun pada tarikh permohonan
  apakah yang dimaksudkan dengan syarat ini? permohonan apa ya ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maksudnya saudari telah mencapai umur 18 mengikut hari kelahiran di dalam surat beranak.

   Delete
 13. assalamualaikum, saya ingin bertanya. untuk process chambering 9 bulan adakah saya boleh memilih sebarang firma guaman? sekiranya saya menghabiskan tempoh 9 bulan chambering di sebuah firma guaman conveyancing, adakah saya boleh meneruskan kerjaya saya dalam bidang guaman dengan mengendalikan kes litigation? -zaida

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wkslm. Syaratnya adalah lawyer yang dah practise 7 tahun ke atas baru boleh anda belajar darinya

   Delete
 14. assalamualaikum...saya akan menduduki spm tak lama lagi dan saya ingin menjadi penguam boleh ke saya tau subjek apa yg saya perlu ambik utk kerjaya ini....dan langkah2 selepas spm

  ReplyDelete
 15. kalau belajar degree in law dekat Australia boleh bekerja tak dalam bidang perundangan dekat Malaysia? harap sangat beri maklum balas sebab saya nak jawapan dalam masa terdekat. boleh balas melalui emel saya nurulrabiatulnazurah@yahoo.com terima kasih :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. sila rujuk Legal Profession Qualifying Board (LPQB)

   Delete
 16. Penguam mendapatkan penghasilan dari pendampingan hukum dan membela kliennya

  ReplyDelete
 17. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 18. Slm , saya nak tanya , mcm mna saya nak jadi seorang peguam suatu hari nanti selepas spm ? Kemana saya perlu belajar dan bidang apa yang perlu saya ceburi/ambil ? Dan subjek apa yang perlu lulus dalam peperiksaan spm untuk melayakkan diri saya untuk menjadi seorang peguam ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. 5 option, STPM, Asasi Law UiTM, Asasi Law KPTM, Matrik, atau Diploma Public Admin. The best option is Asasi Law UiTM/KPTM. SPM tak kisah aliran sains atau sastera but kena excellent. BM, BI and Sejarah wajib dapat A. 6As pun belum tentu dapat masuk asasi. Kalau result teruk or suam suku boleh try STPM atau Diploma. Ni macam second chance. Then barulah boleh sambung Bachelor Degree of Law aka ticket untuk jadi Lawyer. Then chambering, then jadi Lawyer. Okay? All the best :)

   Delete
  2. Siapa nak ambil Law ada banyak cara:

   1. Ambil STPM dan score 3A 1B dan apply UKM,UUM,UM,UIA dan UiTM utk LLB
   2. Ambil A-Level di MSU College Penang
   3. Ambil Foundation in Law di MMU Melaka
   4. Apply Matrikulasi Undang Undang UIA
   5. Masuk ke Diploma Undang Undang Unisza
   6. Masuk ke Diploma Pentadbiran Awam UiTM dan score good result lepastu apply LLB di UiTM

   Delete
 19. Perhatian !!! Perhatian !!!!
  Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda memerlukan pinjaman segera
  untuk membersihkan hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk
  meningkatkan perniagaan anda? Adakah anda pernah ditolak oleh bank-bank dan
  agensi kewangan yang lain? Cuma perlu, kerana kita berada di sini untuk
  semua masalah kewangan anda. Kami memberi pinjaman pada kadar faedah
  sebanyak 2% kepada orang ramai, syarikat dan masyarakat dengan cara yang
  jelas dan mudah difahami, terma-terma dan syarat-syarat.
  Tiada pemeriksaan kredit diperlukan, 100% dijamin. Sila memohon sekarang
  melalui e-mel kepada kami dan anda akan gembira anda lakukan kerana kami
  akan membuat semua masalah kewangan anda satu perkara yang telah lalu dan
  kami memberi pinjaman setiap hari untuk 20 orang dan lebih-lebih lagi
  tergesa-gesa

  Email kami di: (fatimaloanconpany@gmail.com)

  ReplyDelete
 20. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, juga jika anda ingin membeli rumah di atas ansuran bulanan kita juga boleh menjual rumah untuk anda. supaya Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com, Mungkin ada banyak sebab mengapa anda perlu akses kepada beberapa wang tunai tambahan - daripada yang tidak dijangka pembaikan kereta atau rumah untuk membayar perkahwinan anda atau cuti khas. Tetapi apa sahaja yang anda memerlukannya, apabila anda meminjam antara $ 5,000 USD untuk 100,000 USD di atas.

  pengkhususan Syarikat.
  1) Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%.
  2) Kami juga boleh membeli sebuah rumah pilihan anda dalam mana-mana lokasi pilihan anda.

  ReplyDelete
 21. salam.. saya nak tanye.. kalau sambung dalam diploma perdagangan antarabangsa bile nk sambung peringkat degree, nak ambik law boleh tak?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sure thing. Give it a try. But make sure MUET band 4/5/6. All the best.

   Delete
 22. Hello,
  Saya Nurliana Novi saya ingin berkongsi kerja-kerja yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada bangsaku yang mencari pinjaman di Asia dan bahagian-bahagian lain perkataan, kerana ekonomi tidak baik di beberapa negara.
   Saya kini tinggal di jakarta di Indonesia. Saya adalah seorang janda dengan empat kanak-kanak dan saya telah terperangkap dalam keadaan kewangan yang pada bulan Julai 2016 dan saya perlu membiayai semula dan membayar bil-bil saya
  Saya adalah mangsa penipuan pemberi pinjaman 4 kredit, saya hilang begitu banyak wang kerana saya mendapatkan pinjaman dari syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya ditahan oleh rakyat hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan kawan-kawan saya yang saya terangkan keadaan saya dan kemudian memperkenalkan saya kepada syarikat pinjaman yang ELINA JOHNSON LOAN FIRM reliabl.
  Bagi orang-orang yang mencari pinjaman? Jadi, anda perlu berhati-hati kerana banyak syarikat-syarikat pinjaman penipuan internet di sini, tetapi mereka masih amat nyata dalam syarikat-syarikat pinjaman palsu.
   Saya mendapat pinjaman saya dari ELINA JOHNSON LOAN FIRM Rp500,000,000 dengan mudah dalam tempoh 24 jam yang saya digunakan, jadi saya memutuskan untuk berkongsi kerja yang baik dari Allah melalui ELINA JOHNSON LOAN FIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat anda jika anda memerlukan pinjaman anda sila hubungi ELINA JOHNSON LOAN FIRM. menghubungi mereka melalui e-mel:. (Elinajohnson22@gmail.com)
  Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya di (nurliananovi96@gmail.com) jika anda mendapati sukar atau mahu prosedur untuk mendapatkan pinjaman.

  ReplyDelete
 23. Hello semua,
  Nama saya Ahmad Asnul Brunei, saya menghubungi Encik Osman Loan Firm untuk jumlah pinjaman perniagaan sebanyak $ 250,000, Kemudian saya diberitahu tentang langkah meluluskan jumlah pinjaman saya diminta, selepas mengambil risiko sekali lagi kerana saya begitu banyak terdesak untuk menubuhkan sebuah perniagaan untuk kejutan terbesar saya, jumlah pinjaman dikreditkan ke akaun bank saya dalam tempoh 24 jam perbankan tanpa sebarang tekanan untuk mendapatkan pinjaman saya. Saya terkejut kerana saya mula jatuh mangsa penipuan! Jika anda berminat untuk mendapatkan apa-apa jumlah pinjaman & anda berada di mana-mana negara, saya akan memberi nasihat boleh menghubungi Encik Osman Loan Firm melalui e-mel osmanloanserves@gmail.com

  BORANG MAKLUMAT PERMOHONAN PINJAMAN
  Nama pertama......
  Nama tengah.....
  2) Jenis Kelamin: .........
  3) Jumlah Pinjaman Diperlukan: .........
  4) Tempoh Pinjaman: .........
  5) Negara: .........
  6) Alamat Rumah: .........
  7) Nombor Telefon: .........
  8) Alamat e-mel ..........
  9) Pendapatan Bulanan: .....................
  10) Pekerjaan: ...........................
  11) Yang tapak adakah anda di sini tentang kami .....................
  Terima kasih dan salam mesra.
  Derek Email osmanloanserves@gmail.com

  ReplyDelete
 24. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 25. Saya pernah menjalani hukuman penjara.umur saya 35 tahun..
  tetapi saya minat untuk belajar bidang undang undang..bukannya saya no ujar di mahkamah..ape pendapat anda..jika saya ingin belajar

  ReplyDelete
  Replies
  1. Apply MSU College Penang.Teruskan niat anda

   Delete
 26. INI BERITA BAIK ADALAH BENAR !

  Hello semua orang, saya Nur Izzatul Azira Ismail, i am from Malaysia. Saya mahu anda semua tahu bahawa terdapat sebuah syarikat pinjaman boleh dipercayai di sini yang boleh membantu anda menyelesaikan masalah kewangan anda tanpa tekanan dan ramai orang di sini boleh memberi keterangan untuk itu, sila berhati-hati untuk tidak jatuh mangsa ke dalam tangan orang-orang yang salah di sini. Saya telah ditipu, empat kali dan kehilangan kira-kira $ 15,000 untuk yuran pendaftaran, yuran pemindahan, bayaran cukai dan yuran insurans, selepas pembayaran ini saya tidak mendapat pinjaman saya, tetapi mereka meminta saya untuk membayar lagi dan sekali lagi, HINGGA kawan baik dari bandar Jakarta di Indonesia, memperkenalkan saya kepada sebuah syarikat pinjaman yang dikenali sebagai "GLORY LOAN FIRM" mereka menawarkan saya jumlah pinjaman sebanyak $ 50,000usd dalam masa hanya 2 jam permohonan saya itu. Saya terkejut apabila saya mendapat mesej daripada bank CIMB saya dan jumlah yang i digunakan untuk dipindahkan terus kepada saya, tanpa sebarang tekanan atau kelewatan. dan sejak itu saya telah diarahkan sehingga 9 orang dari Malaysia dan indonesia dan mereka semua mendapat pinjaman mereka dan boleh memberi keterangan kepada peluang ini baik dan juga seorang kawan saya dari Cambodia sahaja menerima pinjaman beliau semalam dan kami semua gembira. Jangan duduk dan wacth keruntuhan perniagaan anda, mendapatkan pinjaman tulen hari ini dan menubuhkan diri anda.

  Saya amat teruja untuk membantu negara saya mendapatkan pinjaman daripada sebuah syarikat pinjaman yang boleh dipercayai, anda boleh e-mel saya melalui (utariwirmayaty@gmail.com) atau anda boleh menghubungi syarikat Puan Glory melalui (gloryloanfirm@gmail.com) untuk maklumat lanjut, saya 'm di sini untuk membantu. Tuhan memberkati anda semua.

  ReplyDelete
 27. Halo,
  Ini adalah untuk memberitahu masyarakat bahawa Puan Charity White, pemberi pinjaman swasta, mempunyai peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan bantuan kewangan, membayar bil, melabur dalam perniagaan baru atau meningkatkan perniagaan anda. Kami memberi pinjaman 2% kepada syarikat dan individu. Ia tidak memerlukan banyak dokumen, serta terma dan syarat yang jelas dan sensitif. Hubungi kami melalui e-mel: (charitywhitefinancialfirm@gmail.com) Kami akan menyediakan perkhidmatan terbaik kami.

  ReplyDelete
 28. Adakah anda memerlukan pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, auto pinjaman, pinjaman pertanian, membeli dan menjual pinjaman, pinjaman pelaburan atau pembiayaan projek? Kami sedang menubuhkan sebuah institusi pemberi pinjaman negara untuk memberi sokongan kepada syarikat awam dan syarikat swasta dan juga kepada individu. Ini adalah untuk menyokong status kewangan di seluruh dunia. Memohon pinjaman hari ini. Kami memberi jaminan kepada anda tawaran terbaik. Kebahagiaan anda adalah kami keutamaan kami. Kami menawarkan pinjaman kepada pelbagai bahagian dunia. Asia, Australia / Oceania, Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Afrika, Antartika. Hubungi kami untuk maklumat lanjut.Email
  Theresaloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 29. Hai semua,
  Saya Encik Diamond Wealth pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan peluang masa hidup untuk semua jenis pinjaman. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan perniagaan anda? Adakah anda telah ditolak oleh bank dan agensi kewangan lain? Adakah anda memerlukan penyatuan atau pinjaman gadai janji? Kami meminjam wang kepada orang yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit buruk atau yang memerlukan wang untuk membayar bil dan melabur dalam perniagaan dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2% pada terma dan syarat yang jelas dan mudah difahami. Jaminan 100%.

  Hantarkan e-mel kepada kami: (diamondcreditexpress1@gmail.com) untuk memohon

  ReplyDelete
 30. as salam . kalau kita dah habis belajar asasi undang2 kat uitm, adakah perlu bagi saya utk menyambung pelajaran LLB sedangkan saya dah ada degree. kedua, boleh kah dengan degree (pentadbiran) uitm saya terus sambung ke peringkat master. ketiga, bila dah habis belajar master, adakah saya terus boleh jadi peguam kah macam mana. tolong jelaskan. terima kasih banyak. semoga Allah memberimu ilmu pengetahuan dan kesihatan, keselamatan dan kejayaan dunia akhirat.

  ReplyDelete